Yearly Archives: 2020

  • Komplexnosť tvorivosti. Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej.
    23 nov 2020

    Zborník, aký sa dnes nevidí, nielen vizuálne, ale aj obsahovo, je zložený z piatich častí: z Personálnej bibliografie M. Bátorovej (52

  • Vychádza básnická zbierka Hany Koškovej „Chránené územie“
    23 nov 2020

    Spisovateľka, poetka a prekladateľka Hana Košková je jednou z najvnímavejších a najpresvedčivejších autoriek trvalo zakotvených v slovenskej literatúre. Je členkou