Aktuality v mesiaci jún 2024

  • Charta PEN
    14 júna 2024

    Charta PEN 1. Literatúra, akokoľvek svojou podstatou národná, nepozná hranice. Musí vždy zostať prostriedkom vzájomného dorozumenia medzi národmi, a to

  • Aktuálne Stanovy Slovenského centra PEN
    13 júna 2024

    Stanovy Slovenského centra PEN    1)  Názov a sídlo organizácie   Názov organizácie: Slovenské centrum PEN so sídlom na Laurinskej