Category Archives: členovia

 • Košková Hana
  13 júna 2019

  Hana Košková pracovala ako redaktorka v regionálnych novinách a v Povexe ako publicistka. Žije v Lučenci, kde vedie ako lektorka už 25 rokov literárny

 • Demák Miroslav
  26 mája 2019

  Miroslav Demák  sa narodil 2. novembra 1948 v Starej Pazove, Juhoslávia. V rodisku absolvoval základnú školu a gymnázium. Novinárstvo vyštudoval na

 • Hlušíková Marta
  14 mája 2019

  *9. október 1952, Leopoldov členka SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov  Spisovateľka a dlhoročná pedagogička. Vyrástla v Trenčíne, po štúdiách na Filozofickej fakulte

 • Tomašovič Pavol
  8 mája 2019

  Pavol Tomašovič (1964) – spisovateľ, publicista a novinár, člen Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov, publikuje od roku 1992. Bol

 • Čičmanec Ivan
  8 mája 2019

  augusta 1942 Bratislava. Študoval na Stavebnej fakulte STU, po odchode do emigrácie študoval ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu na univerzite

 • Bojničanová Renáta
  8 mája 2019

  Narodila sa v Trnave. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala

 • Cigánová Zuzana
  8 mája 2019

  Pracovala vyše päťdesiat rokov v SND, televízii, filme aj rozhlase. Napísala cestopis „Kúsok cesty okolo sveta“, divadelnú hru „Divadelná hra“

 • Halvoník Alexander
  8 mája 2019

  * 22. 3. 1945 Nová Bystrica (okres Čadca) Alexander Halvoník, prozaik, literárny kritik, redaktor literárnych časopisov, knižný redaktor, editor, vydavateľ, sa

 • Gluštíková Oľga
  26 apr 2019

  *03.08.1987, Rabča (na Orave) Od svojich 15-tich rokov písala do miestnych a regionálnych novín na Orave. Vyštudovala žurnalistiku (Mgr.) a dva roky

 • Nagyova-Džerengová Petra
  25 feb 2017

  Petra Nagyová – Džerengová slovenská spisovateľka, publicistka a vydavateľka. Narodila sa v Košiciach, 3. 3. 1972, od 18-tich rokov žije v Bratislave,