Dialóg s básňou

Dialóg s básňou je prvou komplexnou antológiou Slovenského centra PEN v jeho doterajšej histórii. Veľké tvorivé rozpätie prezentovaných básní – od viazaného verša po báseň v próze, od najintímnejšej lyriky po spoločensky angažované texty. Takúto rozmanitosť môžu čitatelia objaviť v antológii, ktorá vyšla v roku 2018. Editorsky sa na knihe podieľali: Milan Richter, Ján Tazberík a Zuzana Kuglerová. O grafickú úpravu sa postaral Dušan Babjak. Celkovo 31 básnikov na 174 stranách rozvíja svoj bytostný dialóg s básňou. Okrem už spomínaných ide o autorov ako: J. Alner, I. Baláž, M. Bančej, M. Bátorová, D. Banga, V. Benková, B. Brendza, J. Cíger, I. Čičmanec, M. Chudík, M. Demák, E. Farkašová, M. Hlušíková, I. Hochel, O. Kalamár, H. Košková, Z. Kuglerová, J. Kuniak, Š. Kuzma, J. Leikert, P. Mišák, E. Ondrejička, M. Richter, I. Ruttkayová, Z. Taneski, M. Vlado, L. Volko a P. Žantovský. Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.