Jablonický Viliam

Viliam JABLONICKÝ

13. 5. 1948 Jaslovské Bohunice – 20. 8. 2019 Bratislava

člen SC PEN, Klubu spisovateľov literatúry faktu, Spolku slovenských spisovateľov

 Redaktor, publicista, kritik, historik kultúry a umenia, vydavateľ. Obhajoval práce Film a televízia na Západe, DPV 1979 a Estetická a spoločenská funkcia filmovej kritiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985). Redigoval literárne a kultúrne rubriky denníkov a časopisov Hlas ľudu (1973-79), Revue svetovej literatúry 1979, Film a divadlo (1979-91), Slovenský denník 1991, Most (exilový štvrťročník pre slovenskú kultúru založený v Clevelande 1954) 1997-2000, Verejná správa (2002-4). Publikoval vo všetkých žánroch, vrátane reportáže, vedeckej a literárnej eseje a poézie. Spolupracuje s viacerými médiami doma a v zahraničí. Bol a je členom viacerých kultúrnych, vedeckých, historických, spisovateľských  a novinárskych spoločností a ich výborov. V rokoch  2009-2012 bol tajomník Slovenského PEN centra, donedávna dlhoročne člen redakčnej rady Svedectva, časopisu tabuizovaných faktov, ktorý vydávajú politickí väzni, aj člen programovej a výberovej komisie MMF Etnofilm. Momentálne je dlhoročným členom výboru SFZ, ZDKT, FSS, výboru pre vedu, kultúru a vzdelanie pri KBS, od roku 2015 je člen poradného výboru ENRS Európskej siete pre pamäť a solidaritu. Dejiny kultúry a filmu vyučoval na viacerých školách: FF UK a VŠMU, aj SPŠS v Bratislave a Trnavskej univerzite. Zúčastnil sa mnohých porôt medzinárodných európskych a domácich filmových a televíznych festivalov, zároveň literárnych porôt a rozmanitých domácich a medzinárodných konferencií zameraných hlavne na kultúrno-historické témy. Samostatne knižne vydal Filmár Viktor Kubal (Bratislava 1993), Pola Negri slovenskými očami (Sosnowiec 2012, poľsky). Spoluautorsky sa podieľal na vyše štyroch desiatkach ďalších knižných titulov zameraných na históriu filmu a umenia a ďalších kultúrno-historických knihách o významných témach slovenských a stredoeurópskych dejín /najmä susedských vzťahoch/ i osobnostiach ako Ľudovít Štúr, kardinál Ján Chryzostom Korec, Andy Warhol, Peter Mihálik, Martin Rázus, Andrej Žarnov, Ladislav Hanus, Martin Slivka, T.G. Masaryk, Ján Mlynárik, Vincent Šabík, Ferdiš Juriga, Martin Kukučín, Rudolf Dilong, Jozef M. Hurban, Svetový kongres Slovákov, Cyril a Metod, Markus Aurélius, Ladislav Ťažký, Egon Bondy, János Esterházy, Mikuláš Šprinc a časopis Most, Viliam Marčok (2015). Podnecoval a dotváral písanie rodinných (otca Františka, 2011 a starého otca Jána) a iných memoárov ako Bela Pollu, Jozefa Baču, Williama Schmidta – toho vydal po slovensky a francúzsky. V tlači má pripravené štúdie o uhorských jakobínoch zo Slovenska, Antonovi Štefánkovi, Pavlovi Blahovi, Alexandrovi Matuškovi, Michaelovi Novákovi, Jaroslavovi Pelikánovi, Eugenovi Loeblovi.  Spoluatorsky sa podieľal o. i. na dokumentárnych filmoch Papierové hlavy (režisér Dušan Hanák, 1995), Ľudia z Hauerlandu, Prežili sme gulag (2008) ), Drotár za kamerou (o exilovom filmárovi Jurajovi Torokovi z NY, 2012). Zomrel v Bratislave 20. 08. 2019.