Lekoski Stojan

Stojan Lekoski

1955, Struga (Macedónska republika)

člen: SC PEN, Spolku slovenských spisovatelov

prekladateľ a bibliograf, je autorom viac ako 45 kníh preložených zo slovanských jazykov (ruština, poľština, čeština, slovenčina, srbochorvátčina). Preložil 34 rozhlasových hier, z ktorých 29 sa vysielalo v programoch Rádia Skopje. Ako bibliograf uverejnil 19 bibliografií z oblasti slovanských literatúr, ako aj bibliografií niektorých významných spisovateľov (napr. M. Matevski, M. Ďurčinov, P. Pavlovski, Ž. Čingo).

Preložil množstvo textov z oblasti literárnej vedy uverejnených v literárnych časopisoch. Je autorom textu Dohoda o spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Spolku macedónskych spisovateľov podpísaná 23. mája 1993, ako aj textu Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Macedónskej republiky, podpísaná v roku 2011.

V roku 2013 zostavil a do macedónčine preložil jedinečne bibliofíílne vydanie PROGLAS od Konštantína Filozofa – Sv. Cyrila v troch jazykoch – staroslovenčine, slovenčine a macedónčine.

Za prínos k rozvoju slovensko-macedónskych literárno-kultúrnych vzťahov získal viacero významných ocenení a na odporúčanie Kancelárie prezidenta SR a ministra kultúry SR dna 24 mája 2005 roku je mu udelene výnimočne štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(Ocenenia)

  • 8. november 1991 – Cena P.O. Hviezdoslava, udelená Asociáciou organizácii spisovateľov Slovenska a Spolku slovenských spisovateľov slávnostne odovzdaná 14. februára 1992, (ako prvý Macedónec a druhý v bývalej SFR Juhoslávie)
  • 17 jún 2003 – Člen Spolku slovenských spisovateľov.
  • 19 február 2004 – Udelená Pamätná medaila Prezidenta Slovenskej republiky J.E. Rudolfa Schustera za významný prínos k rozvoju slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov.
  • 12 október 2004 – Spolok slovenských spisovateľov udelil Pamätnú medailu za významný prínos k rozvoju slovensko-macedónskych literárnych vzťahov.
  • 6 november 2007 – Riadny člen Slovenského centra PEN.
  • 3. október 2013 – PAMÄTNA MEDAILA Trnavského samosprávneho kraja „CYRIL A METOD – 1150 výročie príchodu vierozvestcov 2013. „ (Za bibliofílie vydanie „Proglasu“ v troch jazykoch a presadzovanie národných a kresťanských tradícií).
  • 18. február 2014 – MEDALIA MINISTRA ŠKOLSTVA SR za knihu „Proglas“ bibliofílie vydanie v troch jazykoch.
  • 14. mája 2015 – MEDALA Predsedu Trnavského samosprávneho kraja za osobitný prínos v oblasti kultúry.
  • 3. júla 2015 – Spolok Slovenských spisovateľov udelil OSOBITNU CENU za prekladateľské dielo so zreteľom na slovensko-macedónske literárne vzťahy a unikátne trojjazyčne vydanie PROGLASU v staroslovienčine, slovenčine a macedónčine.
  • 1. októbra 2015 – PAMÄTNA MEDALIA Trnavského samosprávneho kraja ROK LUDOVITA ŠTÚRA – 200. výročie narodenia

mob. tel. ++ 421 910 157 371

e-mail: st_lekoski@yahoo.com