Aktuality v mesiaci marec 2023

  • Literárna jar Ondreja Čiliaka 2023
    1 mar 2023

    Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 20. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby „Literárna jar Ondreja Čiliaka“. Literárna súťaž je určená všetkým vekovým