30. výročie: Čo by ste mali vedieť o SC PEN?

Slovenské Centrum PEN, ktoré v súčasnosti oslavuje svoje 30. výročie, je členom svetového združenia spisovateľov – PEN International.

Medzinárodný PEN vznikol v Londýne v roku 1921. Bol reakciou na smutné rozvadenie svetových intelektuálov po prvej svetovej vojne. Akronym PEN (angl. pero) je zložený a pomenovaní tvorcov literárnych žánrov: Poets (básnici), Playwriters (dramatici), Essayists (esejisti), Editors (redaktori, novinári), Novelists (prozaici, románopisci). Poslanie a ciele PEN vyjadruje slogan: Promoting literature – defending freedom of expression, čiže: Sprístupňovať,  šíriť literatúru – brániť slobodu slova. Svetové združenie spisovateľov PEN International sídli v Londýne a má vyše 140 miestnych centier na všetkých kontinentoch. Na čele Medzinárodného PEN ako prezidenti či viceprezidenti stáli poprední spisovatelia (viacerí nositelia Nobelovej ceny) ako Alberto Moravia, Arthur Miller, Henrich Böll, Mario Vargas Llosa). Istý čas bol prezidentom PEN aj český básnik a bývalý diplomat Jiří Gruša. Súčasnou prezidentkou je americko-mexická autorka Jenifer Clement. Každoročne sa koná kongres PEN International. Tohtoročný kongres bol v Manile na Filipínach.

 

JPEG vizual

 

Československý PEN vznikol v roku 1925 v Prahe a prvým predsedom bol Karel Čapek. Členstvo sa grupovalo z liberálnych kruhov okolo Hradu (Masaryk, Beneš). Napäté vzťahy boli s nemeckými spisovateľmi. 13. februára 1932 bola v Bratislave založená slovenská pobočka. Členmi boli československy orientovaní autori (Emil B. Lukáč), štátni úradníci a českí profesori na Komenského univerzite. Predsedníčkou bola Hana Gregorová. Autonomisti a národne orientovaní autori členstvo odmietali. V roku 1938 PEN klub sa výrazne angažoval v boji za záchranu  ČSR pred nacistami. Spisovatelia PEN sú odporcami totalitných režimov. V časoch nacizmu a komunizmu bola činnosť PEN obmedzovaná alebo zakázaná.

Slovenské centrum PEN za zrodilo počas búrlivých udalostí roku 1989. V pivnici domu detskej ilustrácie Bibiana sa 31. októbra polo-tajne zišlo 31 slovenských spisovateľov rôznych generácií a názorov a podpísali slovenské znenie Charty PEN (napr. Ladislav Ballek, Ľubomír Feldek, Andrej Ferko, Daniel Hevier, Anton Hykisch, Martin M. Šimečka, Pavel Vilikovský, Peter Zajac a ďalší). V novembri Peter Zajac počas súkromnej návštevy Kanady sa zúčastnil kongresu PEN a ohlásil zámer vytvoril slovenský PEN klub. Zakladajúca schôdza Slovenského centra PEN sa konala 11. decembra 1989 v Bratislave. Členom 12 členného výboru boli viacerí súčasní členovia SC PEN, napr. terajší podpredseda Anton Hykisch. Za predsedu bol zvolený Peter Zajac, tajomníčka Jana Juráňová.

V prvom desaťročí po vzniku samostatného Slovenska SC PEN sa venoval najmä zápasu s diktátorskými tendenciami Mečiarových vlád. Po vstupe Slovenska do euroatlantických štruktúr sa činnosť PEN zamerala na rozvoj slovenskej literatúry a jej šírenie za hranicami. V roku 2001 za predsedníctva  Gustáva Murína vznikla v Bratislave Celosvetová knižnica PEN. (Global PEN LIbrary). Účelom bol zhromaždiť knihy autorov PEN z celého sveta v originálnych jazykoch.  Celosvetová knižnica bola umiestnená v Univerzitnej knižnici v Bratislave ako osobitný fond. SC PEN je kolektívnym členom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS). V súčasnosti sa spisovatelia PEN zameriavajú na literárne večery svojich autorov, prezentácie nových kníh. Každoročne udeľuje Cenu PEN za najlepšie dielo. Slovenský PEN poskytuje svojim autorom aj vydavateľské možnosti, spolupracuje s inými spisovateľskými organizáciami pri spoločných podujatiach.  Podľa finančných možností  sa členovia SC PEN zúčastňujú na literárnych seminároch a čítaniach v zahraničí. Podarilo sa nadviazať dobré vzťahy najmä s centrami PEN v strednej Európe. V súčasnosti členovia PEN klubu aktívne pracujú a šíria slovenskú literatúru v pobočkách po Slovensku (napr. Trnava, Banská Bystrica, Košice). Nástojčivou úlohou je generačná výmena, zameranie na mladú tvorivú generáciu a prehĺbenie kontaktov s tvorcami v susedných krajinách.

Štafeta predsedov/prezidentov SC PEN: Peter Zajac 1990-1991, Pavel Vilikovský 1991-1992, Martin M. Šimečka 1992-1994, Martin Bútora 1994-1996, Lajos Grendel 1996-1998, Gustáv Murín 1998-2004, Anton Hykisch 2004-2006, Mária Bátorová 2006-2008, Ireney Baláž 2008, Gustáv Murín 2009-2011, Ladislav Ballek 2011-2012, Ladislav Volko 2013-2015, Jozef Heriban 2015-2017, Milan Richter 2017-do súčasnosti.

Súčasný predseda Milan Richter, bývalý diplomat, je známy doma a v zahraničí ako básnik, dramatik, prekladateľ, vydavateľ a organizátor Medzinárodného festivalu poézie Jána Smreka.