Ladislav Volko vo Varšave

volko

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa 7. decembra 2023 uskutočnilo diskusné stretnutie so slovenským publicistom, literátom, prekladateľom, bývalým diplomatom (naposledy veľvyslanec v Indickej republike 1999-2004) Ladislavom Volkom. V úvodnej časti podujatia sa L. Volko  venoval súčasnej slovenskej literatúre, prekladom diel slovenských autorov do poľštiny a názorne predstavil jednotlivé slovenské literárne časopisy, vychádzajúce v minulosti a súčasnosti, organizácie slovenských spisovateľov, medzi inými SC PEN . V druhej časti spomínal na študentské časy v Krakove (absolvent štúdia sociológie na tamojšej Jagelovskej univerzite), na osobné stretnutia i spoluprácu s viacerými významnými osobnosťami poľskej kultúry, ako aj na začiatky samostatnej slovenskej diplomacie v Poľsku (L. Volko bol v rokoch 1993-1995 prvým riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave). Pútavé rozprávanie L. Volka zaujalo pozornosť zástupcov varšavskej odbornej i laickej verejnosti, čoho dôkazom bola aj vyše hodinová následná diskusia o rôznych aspektoch historickej i súčasnej slovensko-poľskej spolupráce v kultúrnej, vzdelávacej i vedeckej oblasti.
Milan Novotný, riaditeľ Slovenského inštitútu Varšava