Blahoželáme nášmu ex-prezidentovi a členovi SC PEN Antonovi Hykischovi k 90. narodeninám

Slovenské centrum PEN pripravilo literárno-hudobný večer „90 plus 2“ venovaný
životnému jubileu Antona Hykischa v dobe, keď ľudské stretnutia nadobúdajú na
hodnote, na vzácnosti a jedinečnosti.Naviac v období polarizovaných
spoločenských skupín a atmosfére protichodných postojov a často nezmieriteľných
názorov.

Aj preto máme radosť z prejavu spolupatričnosti a spolupráce SC PEN
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Vydavateľstvom IKAR a Fondom na
podporu umenia na tejto slávnosti. Tešíme sa o to viac, že sme sa tak poďakovali,
vzdali hold a oslávili 90. narodeniny slovenského spisovateľského barda, politika
a diplomata, nositeľa Pribinovho kríža I. triedy, ale pre nás tiež vzácneho kolegu
a priateľa Antona Hykischa. Sme tiež radi, že sa nám podarilo splniť jeho prianie,
aby sme toto významné životné jubileum oslávili magickým dátumom s číselným
palindrómom 22.02.2022.
„Život sa meria činmi, a nie časom“, hovorí Seneca. V prípade nášho oslávenca
jeho činorodú tvorbu a nenahraditeľné miesto v slovenskej spoločnosti i jeho
medzinárodné presahy mapovali ukážky z literárnych diel v podaní Vandy
Turekovej, laudatia prof. Márie Bátorovej a Milana Richtera a pomyselnou
Ariadninou niťou životom a umeleckým i spoločenským pôsobením Antona
Hykischa bol rozhovor s ním vedený Tamarou Šimončíkovou Heribanovou.
Predseda SC PEN Branislav Slyško sa preto podelil aspoň o niekoľko osobných
postrehov:
„Symbolika času je v literárnom diele nášho jubilanta viacnásobne prítomná a to
nielen v samotných tituloch „Čas majstrov“, či dnes prezentovaného „Bezhlavého
času“. V autorových literárnych začiatkoch reflektovaním súčasnosti a obrazmi
aktuálneho dobového vnímania, neskôr pribudli historické romány s množstvom
pozoruhodných a pôsobivých dejinných faktov, ktoré prispeli k poznaniu našej
histórie a nezmazateľne sa zapísali do pamäti národa.

Aj vďaka tomu, ako hovorí
autor v knihe Písať znamená ostať, že slovo má vzácny dar aj moc pretrvať
a uchovať myšlienky i hodnoty pre ďalšie generácie. Za všetky by som uviedol
príklad z diela Milujte kráľovnú, vďaka ktorému máme literárny pamätník Adama
Františka Kollára. Učenca európskeho formátu, riaditeľa cisárskej knižnice vo
Viedni a obľúbeného dvorného poradcu Márie Terézie, nazývaného učencami 18.
storočia „slovenský Sokrates“.

Číňania si zvyknú navzájom priať „zaujímavé časy“. Myslím si, že na
nezaujímavosť dnešnej doby sa nemôžeme sťažovať. Skôr trpíme nedostatkom
úcty, vzájomného rešpektovania sa, empatie, pokory a kultúrnosti. A práve diela
Antona Hykischa nám môžu byť na základe historických a umeleckých
podobenstiev návodom na zamyslenie sa nad prekonávaním nástrah prítomnosti.
Aby sme neopakovali chyby minulosti a tiež sa niekam bezhlavo nerútili
v „bezhlavom čase“…

Do života sme chlebom a soľou uviedli dve posledné knihy Antona Hykischa „Písať znamená ostať“
(SC PEN. 2020) a Bezhlavý čas (IKAR, február 2022), Ľubo Belák zaspieval oslávencovi
„Povedz mi otec“ a hudobnú atmosféru večera vytváral Peter Luha.
Náš jubilant prijal kyticu s blahoželaním v mene SC PEN od našej tajomníčky Vandy Turekovej
a samozrejme ďalšie gratulácie od generálnej riaditeľky IKARu Ing. Gabriely
Belopotockej, generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice Ing. Silvie Stasselovej
a ďalších hostí. Kvetinový dar s osobným venovaním mu poslala aj
ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Aká by to bola slávnosť bez prekvapenia nášho jubilanta: do poslednej chvíle sa
nám podarilo utajiť, že Výbor SC PEN rozhodol o založení Siene slávy a ako
prvého sme do nej práve pri príležitosti životného jubilea uviedli Antona Hykischa.
Drahý Tonko, prajeme Ti hlavne pevné zdravie, veľa tvorivých síl a lásky v kruhu
rodiny a blízkych, medzi ktorých chceme patriť aj my, Tvoji priaznivci, kolegovia
a priatelia.