Category Archives: členovia

 • Grupač Marián
  22 jan 2023

  Narodil sa 15. 1. 1973 v Čadci. V rokoch 1987 – 1991 študoval na gymnáziu V. P. Tótha v Martine, v rokoch 1991 – 1993 na Strednej zdravotnej škole

 • JaglováTatiana
  3 okt 2022

  Narodila som 31. januára 1945 v rodine novinára Tomáša Ščevlíka. Po absolvovaní Základnej osemročnej školy v Bratislave som nastúpila na gymnázium na

 • Imrich Fuhl
  21 mája 2021

  Imrich Fuhl sa narodil 25. novembra 1961 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt). Maturoval na budapeštianskom slovenskom gymnáziu a absolvoval odbor žurnalistiky na

 • Lena Riečanská
  16 mája 2021

  Vlastné meno:            Alena Mrvová Kocková Narodená:             9. 3. 1954 v Bratislave Členka:                 SC PEN a Spolku slovenských spisovateľov  Lena Riečanská žije v rodnom

 • Ján Mičko
  29 apr 2021

  (1978, Košice) Prozaik, básnik, dramatik a esejista. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, umeleckej agentúry Lity a redakčnej rady časopisu pre kresťanskú kultúru

 • Iveta Zaťovičová
  29 apr 2021

  Vyštudovala na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici (1983). Krátko pracovala v hoteli na recepcii i na prevádzke,

 • Zlata Matláková
  6 apr 2021

  Zlata Matláková ( nar. 1949 v Budmericiach), poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, pôsobila ako pedagogička na viacerých typoch škôl vrátane Trnavskej

 • Vanda Tureková
  18 nov 2020

  Študovala na gymnáziu Ľudovíta Bezruča v Trenčíne a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor herectvo. V roku

 • Slyško Branislav
  27 sep 2020

  * 2. júl 1957 Bratislava  Po ukončení štúdia hudobnej teórie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pôsobil 13 rokov v Slovenskej

 • Milan Materák
  27 sep 2020

  Narodil sa v roku 1946  Bratislave, kde ukončil aj svoje stredoškolské a vysokoškolské štúdia. Po absolvovaní technickej kybernetiky na SVŠT pokračoval v štúdiu