Category Archives: Členovia výboru SC PEN

 • Milan Materák
  27 sep 2020

  Narodil sa v roku 1946  Bratislave, kde ukončil aj svoje stredoškolské a vysokoškolské štúdia. Po absolvovaní technickej kybernetiky na SVŠT pokračoval v štúdiu

 • Demák Miroslav
  26 mája 2019

  Miroslav Demák  sa narodil 2. novembra 1948 v Starej Pazove, Juhoslávia. V rodisku absolvoval základnú školu a gymnázium. Novinárstvo vyštudoval na

 • Baláž Ireney
  21 aug 2016

  Ireney Baláž, 15.7.1944, Levoča člen: SC PEN básnik, publicista, recenzent, organizátor literárneho života, pracovník v oblasti propagácie, sa narodil 15. júla 1944

 • Slovák Jozef
  20 júla 2016

  Slovák Jozef *16.12.1953, Bratislava Člen: SC PEN Po skončení štúdií pracoval v Slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave ako režisér, scenárista,

 • Bátorová Mária
  20 júla 2016

  Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. *19. október 1950, Trenčín členka: SC PEN, Klubu nezávislých spisovateľov Literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka,