Category Archives: členovia

 • Riečanská Lena
  16 mája 2021

  Vlastné meno:            Alena Mrvová Kocková Narodená:             9. 3. 1954 v Bratislave Členka:                 SC PEN a Spolku slovenských spisovateľov  Lena Riečanská žije v rodnom

 • Mičko Ján
  29 apr 2021

  (1978, Košice) Prozaik, básnik, dramatik a esejista. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, umeleckej agentúry Lity a redakčnej rady časopisu pre kresťanskú kultúru

 • Zaťovičová Iveta
  29 apr 2021

  Vyštudovala na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici (1983). Krátko pracovala v hoteli na recepcii i na prevádzke,

 • Matláková Zlata
  6 apr 2021

  Zlata Matláková ( nar. 1949 v Budmericiach), poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, pôsobila ako pedagogička na viacerých typoch škôl vrátane Trnavskej

 • Tureková Vanda
  18 nov 2020

  Študovala na gymnáziu Ľudovíta Bezruča v Trenčíne a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor herectvo. V roku

 • Slyško Branislav
  27 sep 2020

  * 2. júl 1957 Bratislava  Po ukončení štúdia hudobnej teórie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pôsobil 13 rokov v Slovenskej

 • Materák Milan
  27 sep 2020

  Narodil sa v roku 1946  Bratislave, kde ukončil aj svoje stredoškolské a vysokoškolské štúdia. Po absolvovaní technickej kybernetiky na SVŠT pokračoval v štúdiu

 • Švenková Viera
  8 júla 2019

  *03.11.1937, Poprad Viera Švenková sa radí medzi významné reprezentantky slovenskej poviedkovej tvorby. Narodila sa 3. novembra 1937 v Poprade. Po absolvovaní

 • Benková Viera
  4 júla 2019

  1939, Báčsky Petrovec Viera Benková, poetka, prozaička, prekladateľka a publicistka (narodená v roku 1939 v Báčskom Petrovci) po maturite na

 • Jaroš Peter
  25 júna 2019

   *22.1.1940, Hybe  Peter Jaroš sa narodil v obci Hybe na Liptove. Svoju tvorbu uverejňoval už počas stredoškolských štúdií v časopisoch