Category Archives: Augustín Milan

  • Uneste pápeža
    3 sep 2016

    Autor: Milan Augustín Keď jeden zo zakladateľov geopolitiky, generál a profesor Karl Haushofer spáchal v máji roku 1945 spolu so