Category Archives: Brendza Boris

  • Ochutnať z plameňa
    26 júla 2016

    Boris Brendza patrí k básnikom, ktorí formujú vkus a poetické myslenie najmladšej tvorivej generácie. Šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a