Category Archives: Farkašová Etela

  • Paralely a prieniky
    26 júla 2016

    Etela Farkašová je zapísaná v čitateľskej verejnosti svojím osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou, ktorá knihu od knihy kreuje. Tentoraz