E. Farkašová a M. Demák vystúpia na Festivale J. Smreka 2019

Etela Farkašová sa narodila v roku 1943 v Levoči. Takmer 40 rokov pôsobila ako vysokoškolská pedagogička na FFUK, v r. 1998 – 2010 vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie. Vydala 18 prozaických kníh, 5 kníh esejí a 5 zbierok poézie (Na rube času, Opretá o ticho, Prstoklady, Medzi záhradou a básňou, Načúvam ránu). Napísala 2 rozhlasové hry. Podľa jej novely Priateľstvá padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia. Jej texty sú preložené do viacerých jazykov. Udelili jej Zlatý rad za zásluhy o Republiku Rakúsko, Cenu predsedu NR SR, Cenu Slovenského centra PEN a iné ocenenia.


pred textom, v texte

záhrada,
ktorá mi raz
vstúpila do textu,
už nikdy nebude môcť byť
pôvodnou,
slovom nedotknutou
záhradou
(s nevyčírenou podstatou,
s premenlivými farbami,
vôňami a tvarmi,
v každom dennom čase
aspoň trochu inou)
zviazaná do textu:
rekvizita príbehu,
možno aj príbeh sám osebe…
v očiach sa dvíha spomienka,
márne však hľadám presnejšie stopy
tej predtextovej záhrady

EF, MD vizitka


Miroslav Demák
sa narodil v roku 1948 v Starej Pazove, Juhoslávia. Na FFUK v Bratislave vyštudoval žurnalistiku. Po skončení štúdia pracoval v Novom Sade ako redaktor časopisu Nový život a ako šéfredaktor časopisu pre deti Pionieri. V rokoch 1988 – 1993 bol riaditeľom vydavateľstva Obzor-Tvorba. R. 1993 sa s rodinou presťahoval na Slovensko, kde do roku 2013 pôsobil ako vydavateľ. Vydal viac než 20 kníh poézie, prózy, cestopisov, drámy a kníh pre deti. Zo srbčiny a do srbčiny preložil desiatky knižných titulov. Udelili mu viacero cien, vrátane Ceny Akadémie Iva Andrića a Medzinárodnej ceny Anny Frankovej.


To

 A čo vy vlastne viete o vtákoch

Lietajú majú krídla
majú perie hniezda v hniezdach vajíčka

Prečítal som štyri zoológie
a rok som pozoroval vtáky

Pýtal som sa horára sedliaka i starca
Všetci hovorili o vtákoch
a každý hovoril iné

A ja som stále nevedel čo je to vták

Raz som namieril a stlačil spúšť
A môžem vám o vtákoch povedať všetko

To malé vlhké to mŕtve
to je vták

 

aa1.Plagát Festival Jána Smreka 2019 - def_Plagát Festi