Fotogaléria z prezentácie zbierok básní v NBS

Fotogalériu zo slávnostného uvedenia troch zbierok básní od členov SC PEN – Jána Tazberíka (Svetlo a iné stroje), Zuzany Kuglerovej (HRAJ) sa so mnou a Ondreja Kalamára (Vstup na vlastné bezpečie) obohatíme príhovorom guvernéra NBS Jozefa Makúcha, ktorý odznel 16.3.2017 o 16:16 v Kongresovej sále,

„Som rád, že Vás m.žem privátať na pôde Národnej banky Slovenska. Dnes máme tú jedinečnú príležitosť uviesť do života básne Janka Tazberíka, Zuzky Kuglerovej a Ondreja Kalamára.

Vážení a milí priatelia poézie.

Dnes  k  nám prichádza trojruža.

Zdobia ju kvety troch nových básnických zbierok troch už skúsených básnikov, takmer rovnako generačne mladistvých, poeticky odlišných, no myšlienkovým záberom v mnohom sa vzájomne približujúcich.

Poézia je totiž naozaj vždy časom návratov ku kráse, ako to tvrdí tradične filozofujúci Ján Tazberík, ale i časom hľadania nádeje, plašenia zúfalstva, ako pripomína hravý Ondrej Kalamár, no i nachádzania čistoty a múdrosti rozprávky, ako prezrádza nežne lyrická Zuzana Kuglerová.

Keď vykvitnú čerstvé kvety, vždy je nám na duši lahodnejšie. Verím, že takýto pocit budete mať aj vy, keď sa pohrúžite do zbierky Jána Tazberíka Svetlo a iné stroje a stretnete sa s hĺbavými úvahami o podstate bytia, prameniacich z bohatých vedomostí autora, ktorému sú blízki Francis Ponge, Henri Michaux, Guillame Apollinaire, no i Tomáš Akvinský. Ale i Ivan Krasko, pretože aj on nachádza predovšetkým príbehovú štruktúru spásy a erbové znaky života.

O tom všetko, ale inou rečou, sú i baladickými tónmi znejúce verše z pohľadu ženy o ľúbosti Zuzany Kuglerovej v knižke HRAJ sa so mnou.

Podobne i Ondrej Kalamár definuje srdcom muža Vstupom na vlastne bezpečie pocitové poschodia hodnôt lásky. A vedno, i keď každý osve, kráčajú aj donkichotovskými chodníkmi smiechu a smútku a nesú sa aj na krídlach saintexupéryovských dotykov zmysluplnej večnosti.

Máme teda trojnásobný dôvod na radosť. Lebo slovenská záhrada poézie práve teraz rozkvitla.“

Jozef Makúch, guvernér NBS

NBS - BUDOVA

Budova NBS, kde sa prezentácia konala

nbs - kATKIN SPEV

Katarína Feldeková obohatila poslucháčov spevom šansónov

NBS - Makúch, Zuzana

Básnik a moderátor Milan Richter vylúdil úsmevy na tvári poetky Zuzany Kuglerovej aj guvernéra NBS Jozefa Makúcha

nbs-mILAN

Moderátorom podujatia bol básnik Milan Richter, prezident SC PEN

nbs-SáLA

Konfresová sála NBS, plná milovníkov poézie

nbs - Zuzana, Makúch, Ondrej

Zľava: Ján Tazberík, Zuzana Kuglerová, Jozef Makúch a Ondrej Kalamár

NBS - kniha

…knihy vyprevádzali do života tri zlaté vlasy deda Vševeda, alias tri dlhokánske zlaté nite.

NBS - akt krstu

pred slávnostnou chvíľou uvedenia troch básnických zbierok do života