Kongres slovenských spisovateľov 2016

Za účasti širokého spektra spisovateľských organizácii, medzi ktorými nechýbalo ani SC PEN, sa konal v dňoch od 22.9.2016 do 23.9.2016 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice Kongres slovenských spisovateľov.

Pred samotným zahájením kongresu prijal delegáciu spisovateľov predseda NR SR Andrej Danko, ktorý im prisľúbil pomoc a podporu.

14463174_1549250431767819_228088413967492918_n

Účastníci kongresu

Trenčianske Teplice sa nestali miestom konania kongresu náhodou. Pred osemdesiatimi rokmi sa práve tu konalo podujatie s rovnomenným názvom, v dobe, predznamenávajúcej nástup fašizmu a vojnových nepokojov. Vtedajšia politická klíma, destabilizujúca Európu, znepokojovala mnohých slovenských literátov, ktorí svoje obavy vyjadrili aj počas svojich vystúpení. Na otázku, čo má spoločné historický kongres spred osemdesiatich rokov s dnešným, je jednoznačná odpoveď: rovnaké obavy z toho, čo sa deje v Európe, ale aj z nadstavenia vnútropolitických podmienok pre existenciu literárnej tvorby.

14364802_1549413745084821_2004119900848877281_n

Delegácia literárnych tvorcov zo Srbska

Kým na historickom kongrese (rok 1936) sa zúčastnil iba jeden zahraničný hosť – Ilja Eremburg, teraz to bolo celé široké spektrum autorov spoza hraníc Slovenska. Najpočetnejšia delegácia prišla zo Srbska, pretože ju posilnili Slováci, žijúci v oblasti Vojvodiny (Viera Benková, Martin Prebudila a iní), silné zastúpenie mala aj Česká republika (Tomáš Magnusek, Lýdie Romanská, Alojz Marhoul a iní), z Nórska prišiel jeden z najvýznamnejších severských básnikov, Knut Ødegård. Vzácnymi hosťami boli aj ruskí básnici Vladimír Masalov a Vladimír Bojarinov.

Pomerne vysoká účasť slovenských autorov na kongrese ukázala, že tvorcovia na Slovensku sa živo zaujímajú o to, ako sú nadstavené podmienky pre ich prácu, čo sa dá zmeniť, zlepšiť, čoho sa treba vyvarovať a čo celkom vyškrtnúť zo života spisovateľov.

Súčasťou kongresu boli aj okrúhle stoly, kde sa debatovalo o súčasnom postavení literatúry na mediálnom trhu a jednotlivé delegácie spisovateľov si vymieňali skúsenosti zo svojich krajín.

Zuzana Kuglerová

Foto: autorka