Ladislav Volko v „2017 Anthology of best Literature from 40 Coutries“

Veľmi aktívny PEN Korean Center vydal už druhý diel Antológie tvorby básnikov, prozaikov a esejistov zo 40 krajín sveta, predovšetkým prezidentov a bývalých prezidentov PEN centier.

Prvý diel, ako uvádza zostavovateľ, bol vydaný exkluzívne a boli tam zastúpení literáti
z tridsiatich národných centier PEN. Hlavným zostavovateľom obidvoch dielov je Lee Gill-Won,
prezident Kórejského PEN centra a člen výboru Medzinárodného PEN centra v Londýne,
ktorý tieto centrá združuje a riadi. Editormi boli česká spisovateľka Markéta Hejkalová
a Ekbal Baraka, egyptská novinárka a prozaička, obe členky Medzinárodného výboru PEN.
Antológia je vydaná vo výbornej grafickej úprave s tvrdými doskami. Je rozdelená na časť
poetickú a časť prozaickú. Každý autor je na úvod predstavený krátkou charakteristikou
s fotografiou. Má 415 strán A4 formátu. V Antológii sú zastúpení autori z Afriky, Ázie
a Európy.

PEN centrum a jeho významné osobnosti

Je len ťažko vyberať mená, ktoré sú poväčšinou u nás neznáme. Ale predsa: Entela
Safeti-Kasi, veľmi aktívna prezidentka Albánskeho PEN centra, poetka, ktorá za svoju tvorbu
dostala mnoho ocenení, prekladateľka i publicistka. Helmuth A. Niederle, rakúsky básnik
a prozaik, prezident tamojšieho PEN centra a známy aj u nás najmä svojou poetickou tvorbou.
Francúzsky básnik a esejista Sylvestre Clancier. Rumunská prezidentka PEN centra,
prozaička Magda Carneci má za sebou aj politickú kariéru ako členka Európskeho kultúrneho
parlamentu. Svoj PEN center majú aj aj Kórejci zo severnej Kórey, ktorí žijú v emigrácii
a ich prezidentom je prozaik Lee Ji-myeong. Ermis Lafazonowski, spisovateľ, folklorista
a prekladateľ je prezidentom Macedónskeho PEN centra a mnohí ďalší, ktorí tvoria túto
mimoriadnu antalógiu.