Leto 2016 v čitárni U červeného raka a jeho pozitíva

Literárne večery U červeného raka, organizované SC PEN v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave, sa stali už tradične vyhľadávanými podujatiami pre širokú bratislavskú verejnosť. V dobre začatej tradícii SC PEN pokračovalo aj v roku 2016 s podporou Fondu na podporu umenia

Čím by sa dal rok 2016 pre podujatia U červeného raka charakterizovať, je vysoká návštevnosť , pravidelné návraty stálych návštevníkov, ale aj záujem mladej generácie.

14063794_1283581591653373_415794140808412383_n

Hosťami literárneho večera TRAJA MUŽI (v tom) boli Juraj Kuniak, Dalimír Stano, Martin Vlado a šansónová speváčka Katka Feldeková

Z literárnych večerov, ktoré U červeného raka prebehli pod značkou SC PEN, boli mimoriadne úspešné tie, čo sa spojili s hudbou a priniesli tak poslucháčom mix hovoreného slova s hudobným prejavom.

Z nich môžeme spomenúť napr. podujatie Spovedanie (zo snov), ktoré nieslo aj podtitul Šansónový večer poézie, na ktorom vystúpili so svojou tvorbou poetka Zuzana Kuglerová, básnik Ján Tazberík a aforista Ondrej Kalamár. Večer sprevádzal vtip, humor, ale aj krásne šansóny, interpretované speváčkou Katarínou Feldekovou, ktorá si vypomohla textami svojho otca Ľubomíra Feldeka. Podujatie sa konalo 8. 7. 2016.

Katka dostala priestor aj v ďalšom, rovnako vydarenom podujatí ( 15.8. 2016) s názvom TRAJA MUŽI (v tom), kde sa odprezentovali traja básnici Dalimír Stano, Juraj Kuniak a Martin Vlado.

Celé leto sa nieslo v znamení záujmu o hovorené slovo, či sa už jednalo o poéziu, prózu či literárne reflexie. Vďaka tomu sa mohli stretnúť Bratislavčania pri literárnom podujatí s názvom Ako sa dá zachytiť plynúci čas (8. 8. 2016) s poprednými literárnymi vedcami a spisovateľmi Alexandrom Halvoníkom, Miroslavom Musilom či Máriou Bátorovou, ktorá oslovila poslucháčov nielen svojimi literárnymi úvahami, ale aj citlivou a krehkou poéziou. Jej prínosom do večera bol aj zahraničný hosť, ktorého priviedla so sebou, rakúsky vydavateľ a básnik Erwin Matl. Aj v prípade tohto literárneho večera sa slovo zasnúbilo s hudbou v podaní hudobníka Miloša Železňáka. Moderovanie (aj iných podujatí) bravúrne zvládla Ivica Ruttkayová.

13934579_1283583261653206_1242176794468868783_n

Zátišie s dvoma poslucháčkami

K vydareným večerom patrilo aj literárne podujatie s názvom Kde sa končí próza a začína báseň (22. 8. 2016), v ktorej sa na zaujímavú tému o význame poézie a prózy v našich životoch rozprávali literáti Juraj Šebesta, Rút Lichnerová a Ján Buzássy.

Nesporne zaujímavými a výraznými osobnosťami z SC PEN, ktoré sa odprezentovali v letnej čitárni U červeného raka, sú aj Milka Zimková, Vladimíra Komorovská a prezident SC PEN Jozef Heriban. Patril im ďalší literárny večer s názvom Keď hviezdy mlčia (1. 8. 2016) a opäť dostala slovo aj hudba v podaní Petra Luhu, ktorý predviedol svoje hudobné improvizácie.

13921155_1283584308319768_3137431306076053869_n

Literárne podvečery U červeného raka

Pri spätnom pohľade na literárne večery U červeného raka 2016 môžeme skonštatovať niekoľko výrazných faktov:

  • tešia sa záujmu
  • pritiahli záujem mladšej generácie
  • posunuli hranicu obecenstva s uzavretej literárno-akademickej obce do širšej verejnosti
  • preniesli hovorené a čítané slovo z uzavretých kamenných priestorov na ulicu.

Sú to konštanty, vďaka ktorým má slovenská literatúra šancu naďalej rásť, obnovovať potrebu krásnej literatúry u mladšej generácie a podporovať ju u staršej.

Text: Zuzana Kuglerová

Foto: autorka + Ondrej Kalamár