Literatúra na cestách aj v roku 2016 úspešná

Literatúra na cestách aj v roku 2016 s úspechom naplnila svoje ciele a zámery, ako aj poslanie SC PEN – a to priniesť súčasnú slovenskú literatúru do rôznych regiónov Slovenska, pričom v tomto roku sa jej podaril aj cezhraničný presah v rámci výjazdu do Žilinského kraja, kde okrem tradičných miest a obcí (Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca) zavítala aj do knižnice v Ostrave, ktorá má cezhraničnú spoluprácu s Krajskou knižnicou v Žiline.

literatura-na-cestach-2016-ostrava

Obecenstvo v Ostrave, kam Literatúra na cestách 2016 zavítala vďaka cezhraničnej spolupráci medzi Ostravskou knižnicou a Krajskou knižnicou v Žiline.

Literatúra na cestách prebiehala v dvoch autorských skupinách, pričom jedna mala namierené na už spomínané severné Slovensko, druhá na stredné. Tímové skupiny autorov – členov SC PEN, predstavovali svoju tvorbu nielen v knižniciach a ich odbočkách, ale aj v školách a iných kultúrnych centrách, resp. v literárnych kaviarňach, hoteloch a podobne.

Autorské tímy tvorili spisovatelia: Petra Nagyová – Džerengová, Zuzana Kuglerová, Marek Mittaš, Ondrej Kalamár a Jozef Slovák.

Literatúra na cestách sa začala 21.11.2016 autorskou besedou v Žiline, kde dvojica autorov Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár predstavili študentom žilinského gymnázia výber z veršov Jozefa Urbana „Život je frajer, ale ja som väčší“, na ktorej vzniku sa podielali (Ondrej Kalamár ako zostavovateľ, Zuzana Kuglerová ako editorka). V ten istý deň prezentovali svoju tvorbu v žilinskej literárnej kaviarni Mon cafe. Na druhý deň pokračovali besedou v Ostrave, kde nahrávali aj do ostravského rozhlasu reláciu o SC PEN, jeho zameraní a pôvodnej slovenskej tvorbe. Tretí deň výjazdu patril besede v Kysuckom Novom meste a v Čadci.

V tom istom čase rozbiehala svoju šnúru autorských besied aj druhá skupina v zložení Petra Nagyova-Džerengová, Marek Mittaš a Jozef Slovák. Svoj výjazd začali 24.11.2016 besedou na ZŠ v Marianskej Prievidzi, pokračovali v Hornonitranskej knižnici, v hoteli Vínny bojnický dom a v Handlovej.

literatura-na-cestach-2016-ostrava2

Čítanie pre členov ostravskej pobočky Obce spisovatelu ČR

Literatúra na cestách 2016 sa skončila dňa 25.11.2016 dvoma besedami – jedna v kultúrnom dome Prievidza a druhá v Mestskej knižnici Handlová.

Text: Zuzana Kuglerová

Foto: autorka + archív