Lúčime sa a v myšlienkach i srdciach zostávame s našim členom, kolegom a priateľom Ondrejom Hercom, ktorý zomrel 22. októbra 2020

Parte – Ondrej Herec *07.07.1944 – +22.10.2020

člen Slovenského centra P.E.N.

Sme iba časopriestorovou bodkou…

 …v tých prchavých okamihoch, keď sa dotýkame v nevyspytateľných a omamných tónoch  časopriestoru našej kože pred halucináciou hluchého  času“ – pred a potom…“

 A možno až práve vtedy pochopíme úsmev… (a iba len ten úsmev…) partitúrou a prstokladom vlastného zakrádania sa… nášho času…

…A aj na tie bozky, ktoré padli kdesi do trávy na okraji našich

pozemských, osudových ciest…

…A aj na ten kameň, ktorý ešte nedoletel

až do neba.  A aj na ten

čas, ktorý ešte nezdrevenel našou podstatou.

 A koľkokrát si si tiež uložil do podpazušia všetok svoj majetok

každodennosti.

Zaspieval si si Ódu na radosť a robil možno mnoho iných vecí.

Ale čas bol neúprosný a nevyspytateľný.

 A koľkokrát Ťa tiež zastihla prázdnota padajúcich dverí a aj vŕzgavých brán – Odteraz až na Počiatok sveta…

…Áno, až na počiatok sveta – a Ty si im nikdy nepokrčil svojimi ramenami…

 …Vraj veľmi úzke sú schody do neba…!

Česť Tvojej pamiatke, priateľ, kamarát a kolega.

 Ireney Baláž, člen SC P.E.N.