Mária Bátorová vydala v roku 2022 tri knihy rozličných žánrov

Nestáva sa každý deň, aby jeden z našich členov vydal v jednom roku tri publikácie. Mária Bátorová však vydala v roku 2022 tri knihy rozličných žánrov:

– dvojjazyčnú (S – A) literárnovednú teoretickú knihu  Kontexty a komparatistika v literárnej vede (Model interpretácie alternatívneho umenia) VEDA SAV 2022;

– básnickú knihu Moment na Moment (Vyd. SSS 2022)

– učebnicu pre VŠ Kritické myslenie (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva ŽU 2022)

V marci sa konali prezentácie týchto kníh:

prvá bola interdisciplinárna (4 referáty odborníkov zo 4 disciplín), v Kongresovom centre VEDY na Štefánikovej ulici v Bratislave:

prezentácia 13.3.2023:  https://youtu.be/tkwymtguD9A

Druhá k všetkým trom knihám a k tvorbe vôbec sa konala v Univerzitnej knižnici v Bratislave:

prezentácia 15.3.2023:  https://youtu.be/GhTevZJsVyc