Z histórie SC PEN

Po prvej svetovej vojne v roku 1925 vznikol Československý PEN v Prahe a predsedom sa stal Karel Čapek. V roku 1938 sa v Prahe konal medzinárodný kongres PEN a vyzýval na odpor proti fašizmu.
Slovenská sekcia čs. PEN vznikla v roku 1932 v Bratislave. Podrobnosti o zakladateľoch sa zatiaľ nepodarilo zistiť.
V roku 1933 vtedajší prezident Medzinárodného PEN Herbert George Wells na kongrese v Dubrovniku odsúdil totalitné režimy nacistického Nemecka stalinského sovietskeho Ruska.

V čase druhej svetovej vojny PEN nepracoval. V bývalom komunistickom Československu bol PEN nežiadúcou organizáciou. Podľa stanov z roku 1956 formálne síce existoval, ale jeho činnosť bola limitovaná. V rokoch normalizácie 1968-1989 nemohol vyvíjať nijakú činnosť. Ministerstvo vnútra sa usilovalo PEN aj formálne rozpustiť a včleniť ho do oficiálneho Zväzu spisovateľov. K obnove činnosti PEN v Prahe došlo až na jeseň 1989.
Je symbolické, že viacerí slobodomyselní slovenskí spisovatelia temer pol roka pred pádom totalitného režimu sa zišli 16. júna 1989 v Bratislave a podnikli kroky na vznik (vlastne obnovenie) slovenského centra PEN.

Slovenské centrum PEN bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 31. októbra 1989 v Bratislave (v klube Bibiany), kde slovenský preklad Charty PEN podpísalo 31 spisovateľov rôznych generácií a názorov (napr. Ladislav Ballek, Martin Bútora, Ján Buzássy, Anton Hykisch, Andrej Ferko, László Dobos, Dušan Dušek, Ľubomír Feldek, Lajos Grendel, Daniel Hevier, Rudolf Chmel, Klára Jarunková, Vincent Šikula, Ján Štrasser, Martin M. Šimečka, Pavel Vilikovský, Peter Zajac, Štefan Žáry, Miloš Žiak a ďalší)

V rokoch 1994-96 bol predsedom SC PEN Martin Bútora. V rokoch 1998-2004 bol predsedom Gustáv Murín, v rokoch 2004-2006 Anton Hykisch, v rokoch 2006-2008 Mária Bátorová a v septembri 2008 bol Valným zhromaždením SC PEN do funkcie predsedu zvolený Ireney Baláž. V roku 2009 ho vo funkcii vystriedal Gustáv Murín. Koncom roka 2011 sa Gustáv Murín vzdal funkcie predsedu a na Valnom zhromaždení v decembri sa novým predsedom stal Ladislav Ballek. Začiatok roka sa niesol v znamení občianskej iniciatívy, ktorá vznikla na pôde SC PEN. Otvorený list politickým stranám bola výzva, ktorá zjednotila celú kultúrnu obec. Nezostalo len pri výzve. Koordinačný výbor skoncipoval požiadavky kultúrnej obce, ktoré tlmočili na stretnutiach s politickými stranami, ktoré vstúpili do predvolebného boja. Toto neobvyklé vystúpenie predstaviteľov kultúry na Slovensko bolo úspešné. Po nástupe novej vlády na Slovensku sa niektoré požiadavky z materiálu dostali do vládneho programu.

Na jar 2012 sa pre zdravotné problémy Ladislav Ballek vzdal funkcie predsedu SC PEN. Na základe rozhodnutia výboru až do najbližšieho Valného zhromaždenia viedol organizáciu kolektívny orgán výboru na čele s podpredsedom SC PEN Petrom Kerlíkom a tajomníkom Ladislavom Volkom. Výbor rozšírený o čestných predsedov organizoval podujatia a pripravil aj Valné zhromaždenie koncom roka 2012. Na ňom bol väčšinou hlasov zvolený za nového predsedu Ladislav Volko. Novým podpredsedom SC PEN sa stal Ľubomír Belák a tajomníkom Jozef Heriban. Rok 2012 znamenal nárast počtu členov SC PEN o domácich, ale aj zahraničných spisovateľov a publicistov. V roku 2013 výbor v novom zložení, napriek zlej finančnej situácií, začal svoju činnosť podporenú dotáciami Ministerstva kultúry SR. Oživila sa spolupráca s Medzinárodným centrom PEN v Londýne a s bratským Českým centrom PEN. Bohatý literárny program nadviazal na to najlepšie, čo sa v minulosti v organizácii urobilo. Oživili sa aj medzinárodné kontakty. Boli to stretnutia na Knižnom veľtrhu v Prahe, účasť na stretnutí v Blede, na 50. výročí macedónskeho PEN centra v Skopji. V roku 2015 sa stal na Valnom zhromaždení prezidentom SC PEN Jozef Heriban, vice-prezidentom Boris Brendza a tajomníčkou Vladimíra Komorovská.

V januári 2017 bol na Valnom zhromaždení zvolený za predsedu (prezidenta – vo vzťahu k zahraničiu) SC PEN Milan Richter. Podpredsedom sa stal Anton Hykisch, tajomníčkou Petra Džerengová Nagyová (po jej odstúpení zvolil Výbor SC PEN za novú tajomníčku v apríli 2019 Oľgu Gluštíkovú). Vedenie SC PEN rozvíja posledné dva roky výrazné aktivity v medzinárodnej oblasti, vznikol Vydavateľský úsek SC PEN, ktorý vydal antológiu Dialóg s básňou, knihu veršov J. Tazberíka, prozaickú knihu J. Slováka, knihu esejí a článkov I. Čičmanca, a pod SC PEN prešiel v r. 2018 revitalizovaný Medzinárodný festival Jána Smreka, ktorý v r. 2000-2011 organizoval M. Richter.

Najčítanejšie články

Kde nás ešte nájdete

Pen_international_380x350