Predstavitelia SC PEN

Hykisch Anton

Člen


Anton Hykisch

podpredseda SC PEN

  ⃰ 23.2.1932, Banská Štiavnica.

člen: SC PEN

Ako gymnazista sa neúspešne pokúsil o útek do západného Nemecka, väznený, ako neplnoletý podmienečne odsúdený. Neskôr vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Pracoval ako ekonóm, literárny redaktor rozhlasu. Ako publicista sa angažoval v demokratizačnom procese roku 1968. Po sovietskej invázii do Česko-Slovenska prepustený z rozhlasu, vystriedal viacero zamestnaní. Nesmel viac rokov publikovať. Po Novembri 1989 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá, poslanec prvého slobodne zvoleného parlamentu, predseda výboru SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru. Zasadzoval sa za vyhlásenie suverenity Slovenskej republiky. Prvý slovenský veľvyslanec v Kanade (1993-1997). Po návrate začas prednášal základy diplomacie a politológiu na Trnavskej univerzite.

Do literatúry vstúpil ako príslušník “generácie 1956”. Jeho debut o živote vysokoškolákov Krok do neznáma (1959) bol na príkaz cenzúry zošrotovaný. Citový život mladých ľudí zachytil v poviedkach Stretol som ťa (1963) a v ľúbostnej novele Naďa (1964). V 60. rokoch sa prejavil ako priebojný publicista. Autobiografický román Námestie v Mähringu (1965, 2000) hovorí o túžbe mladých ľudí poznať slobodný svet.

Hykischovu tvorbu predstavuje realistická, sociologicky orientovaná próza: poviedky, romány, literatúra faktu, cestopisy, eseje. Vydal vyše 30 kníh. V knihách pre mládež oživuje vedecké a technické poznatky. Najznámejšia je autorská rozprávka Kamarát Čipko (1989).

Najúspešnejšie sú historické romány. Dvojdielny Čas majstrov (1977) o gotickom maliarovi Majstrovi M.S. na konci stredoveku vyšiel v maďarčine, ruštine a v nemčine (2007). Ďalším úspechom je životopisný román o Márii Terézii a osvietenstve 18. storočia Milujte kráľovnú (1984, 1988, 1998, 2012). Román vyšiel trikrát v českom a dvakrát v nemeckom preklade, v rumunčine, chorvátčine a poľštine. Voľným pokračovaním je najnovší román Verte cisárovi (2016) o živote cisára Jozefa II. a slovenských spisovateľov- jozefinistov J. I. Bajzu a A. Bernoláka. Román Spomeň si na cára (2007) z počiatku 20. storočia je venovaný postave bulharského cára Ferdinanda Coburského a jeho vzťahu k Slovensku

Ľudské problémy využitia jadrovej energie zobrazuje román Atómové leto (1988). Dialógu civilizácií sú venované fantazijné prózy Obrana tajomstiev (1990). V roku 2000 vydal Dhammapadam (Budhove slová múdrosti), preklad Budhových aforizmov i s pripojenou štúdiou o budhizme a jeho vzťahu ku kresťanskej civilizácii. Poviedky inšpirované cestami po svete obsahuje zbierka Sám v cudzích mestách (2006).

Rozsiahlou politologickou štúdiou o globálnych a civilizačných problémoch je dielo Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením (2001). 33 esejí o súčasnom Slovensku a o svete obsahuje kniha Čo si o tom myslím (2003). Historickú skúsenosť ponovembrových čias zhrnujú memoáre Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990-1992 (2004).

Vyvrcholením prozaickej tvorby je rozsiahly román Rozkoše dávnych čias (2009). Mapuje osudy autorovej generácie a od počiatku druhej svetovej vojny až po pád komunizmu. Kniha spomienok z detstva a mladosti Moja Štiavnica (2012) je návratom do minulého storočia, panorámou nostalgie v čarovnom rodnom meste.

Dramatická tvorba: Rozhlasové hry Praskanie (1966), Počatie (1969),Také čudné rozhovory (1988), Čas kovu, čas ducha (2000). Drámu generála Štefánika mapuje hra Meteor padá do neba (2003). Márii Terézii je venovaná divadelná hra Milujte kráľovnú (2003). Podľa románu Krok do neznáma vytvoril scenár celovečerného filmu Pre mňa nehrá blues (1965. režisér Jozef Medveď.)

Zakladajúci člen SC PEN (predseda 2004-2006), Spolku slovenských spisovateľov, Klubu autorov literatúry faktu, klubu Seniori slovenskej diplomacie, bol pri založení Paneurópskej únie Slovenska (1989).

 

Ocenenia: Pribinov kríž I. triedy (1998), Cena L. Danihelsa (2000), Literárna cena VÚB (2002), Ceny E. E. Kischa za literatúru faktu (2004, 2007, 2013, ČR), Cena V. Zamarovského (2011). Európska cena TREBBIA za celoživotnú tvorbu (Praha 2013), Cena V. Ivanova českého Klubu autorov literatúry faktu za celoživotné dielo (2016).

anton.hykisch@gmail.com

 

_______________________________________________________________________________

 

Anton Hykisch

 

Born 23.2 1932, Banská Štiavnica, Slovakia. Novelist, journalist, diplomat.

As a 17 years old student imprisoned by Communist authorities (anti-communist leaflets, an attempt to escape to Western Germany). Later he graduated from the Economic University at Bratislava. He had worked as a researcher, a broadcasting editor, a columnist, deeply involved to democratisation movement. After the Soviet invasion to former Czecho-Slovakia 1968 he was not allowed to publish for several years. He was employed as a librarian devoting to history, philosophy and future studies.

After the Velvet Revolution 1989 he was a Member of the Slovak Parliament, striving for the independence of Slovakia. Then he served as the first Ambassador of the Slovak Republic to Canada, later as a lecturer of political sciences in the Trnava University.

His first novel in 1959 was destroyed by Communist censorship. His key novel in totalitarian regime is Námestie v Mähringu (The Square in Mähring, 1965, 2000) a partly autobiographical story of a young manager who was never a member of the ruling Communist party. After some break he had published more then 30 books (novels, short stories, SF, non fiction, essays). He wrote travel books and short stories on his trips. His book Kanada nie je “kanada” (Canada is not a joke, 1968) on EXPO 67 Montreal was criticised for praising “Western capitalism”.

Later he turned to historical novels. Čas majstrov (Time for Champions, 1977) is a story of anonymous medieval Gothic painters and woodcarvers in Central Slovakia (translated to Hungarian, Russian and German).

Very successful is a historical novel Milujte kráľovnú (Adore the Queen, 1984), a story of Empress Maria Theresa and of the age of Enlightenment in Central Europe (many Slovak and foreign languages editions). The last novel Verte cisárovi (You Have to Trust the Emperor, 2016) continues to explore the 18th Century and the tragic life of the Emperor Joseph II., an unsuccessful social reformer.

Historical novel Spomeň si na cára (Remember the Tsar, 2007) reveals the family secret of author´s uncle who served for long years Ferdinand Coburg, Tsar of Bulgaria, a curious personality of the beginning of 20th Century.

Obrana tajomstiev (Guarding Secrets, 1990) is a collection of para-historical stories, essays and sci-fi texts. He translated from English Dhammapadam with a comparative study on Buddhism and Christendom (2000).

His huge novel Rozkoše dávnych čias (Pleasures of yesteryear, 2009) is a partly autobiographic story of a young writer with Christian orientation in post war history of Slovakia and Central Europe during Nazi and Communist regimes. A nostalgic come-back to childhood and native town is the book Moja Štiavnica (My native town, 2012).

Political essays and studies:   Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením (Let Us Not Fear the World. A Guide to Global Thinking, 2003) is an ambitious book dealing with globalisation and problems of the European civilisation. Later he published a collection of essays Čo si o tom myslím. Slovensko a svet (These are my Thoughts. Slovakia and the World, 2003) and memoires from the Parliament Ako chutí politika (The taste of politics, 2004).

He is author of successful radio plays, too. He wrote a theatre play dealing with Maria Theresa Milujte kráľovnú (Adore the Queen, 2003) and film scenario Pre mňa nehrá blues.

Memberships: Slovak PEN Centre (president 2004-2006), Slovak Writers´ Society, Club of Non Fiction authors, the Pan-European Union of Slovakia, the World Future Society, USA. In 1998 awarded with state order The Cross of Prince Pribina, Literary Award of the General Credit Bank (VÚB, 2002), International E. E. Kisch Award (2004, 2007 ) V. Zamarovsky Award (2011) for non-fiction, The European Award Trebbia (Prague 2013), The Czech Award for non-fiction literature (Prague, 2016)                   anton.hykisch@gmail.com

Richter Milan

Člen


Milan Richter, prezident SC PEN

*25. 7. 1948 Bratislava

Člen: SC PEN, Klub nezávislých spisovateľov

Vyštudoval nemčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1972 – 1981 pracoval ako vydavateľský redaktor, potom sa venoval literatúre a umeleckému prekladu profesionálne, v rokoch 1993 – 1995 bol chargé d’affaires Slovenska v Nórsku a na Islande. V rokoch 1995 – 2002 pracoval v Literárnom informačnom centre v Bratislave. Roku 2001 založil vydavateľstvo MilaniuM. Vydáva v ňom najmä poéziu svetových básnikov a súborné dielo Milana Rúfusa, ale aj inú pôvodnú slovenskú tvorbu. Je členom Klubu nezávislých spisovateľov, členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung, členom korešpondentom Európskej akadémie poézie, členom Akadémie B. Björnsona v Nórsku, prvým viceprezidentom WAAC (Svetovej akadémie umenia a kultúry) so sídlom v Kalifornii, USA. V roku 2000 založil Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, ktorého je riaditeľom. Žije v Dunajskej Lužnej.

Zobraziť všetko

Poézia

Poďte, vyrážame!

Večerné zrkadlá (1973)

Korbáče (1975)

Peľ (1976)

Bezpečné miesto (1987)

Korene vo vzduchu (1992)

Spoza zamatových opôn (1997)

Anjel s čiernym perím (2000)

Vo mne zbúraný chrám (2002)

Dráma

Kafkov druhý život (2006)

Z Kafkovho Pekloraja (2006)

Gluštíková Oľga

Členka


*03.08.1987, Rabča (na Orave)

Od svojich 15-tich rokov písala do miestnych a regionálnych novín na Orave. Vyštudovala žurnalistiku (Mgr.) a dva roky pracovala ako redaktorka v denníku Hospodárske noviny. Od roku 2014 mediálne zastupuje dve veľké spoločnosti v oblasti stavebníctva a priemyslu. Žije a pracuje v Bratislave.

Umiestnila sa vo viacerých celoslovenských literárnych súťažiach (Cena R. Fabryho, Literárny Zvolen, Medziriadky). Je jednou zo štyroch zakladateľov Bratislavského literárneho klubu BRAK, ktorý funguje na Facebooku a od roku 2012 združuje a formuje mladé literárne talenty v hlavnom meste.

Debutovala zbierkou básní Uložená do stromov (2014). Jej druhá kniha Atlas biologických žien (2017) bola ocenená Prémiou Literárneho Fondu za pôvodnú slovenskú tvorbu v kategórii poézia a tiež Prémiou M. Rúfusa za poéziu 2017 od Spolku Slovenských Spisovateľov. Aktuálne pracuje na rukopise tretej básnickej zbierky s názvom Telo a text.

Členovia výboru SC PEN

Baláž Ireney

Člen výboru SC PEN


Ireney Baláž,

15.7.1944, Levoča

člen: SC PEN

básnik, publicista, recenzent, organizátor literárneho života, pracovník v oblasti propagácie, sa narodil 15. júla 1944 v Levoči v rodine gréckokatolíckeho farára, matka bola učiteľka. Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej republike – na Jedenásťročnej strednej škole v Duchcove (1958 – 1961) a na Strednej priemyselnej škole v Čáslavi (1961 – 1963). Po maturite študoval na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach (1964 – 1968), štúdium však zanechal. Neskôr absolvoval aj SEŠ s maturitou v Košiciach (1977).

Pracoval na oddelení propagácie vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach (1969 – 1987) a v studenej valcovni VSŽ Košice (do 1991).

Od roku 1991, keď sa presťahoval do Bratislavy, sa venuje výlučne literárnej tvorbe, recenzistike, publicistike a organizovaniu literárneho života. Pravidelne publikuje recenzie, kritiky, články a eseje v literárnych časopisoch Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Knizná revue, Revue svetovej literatúry a i. V časopise pre mladú literatúru Dotyky publikoval hudobný cyklus o blues a rock-and-rolle. Niekoľko rokov bol členom v literárnych súťažiach (Wolkrova Polianka, Cena I. Kraska, Cena E. E. Kischa a porôt i.).

Poéziu začal publikovať na začiatku deväťdesiatych rokov v literárnych časopisoch. Debutoval útlou zbierkou intímne ladenej poézie Fresky (1996), po nej vydal zbierky básní Anatómia smädu  (2004) a Prierez tmou (2000). Silné duchovné prostredie, v ktorom vyrastal, sa odrazilo aj v jeho básnickej tvorbe. Vo filozoficky, ale aj impresívne ladených básňach hľadá cez neopakovateľnosť okamihu zmysel ľudskej existencie, úlohu lásky a viery. Medidatívnym hlasom z básnického ústrania bez bombastických fráz podáva správu o živote dnešného premýšľajúceho človeka, o jeho hľadaniach, nachádzaniach, radostiach aj sklamaniach.

Jeho básne sa prezentujú aj v rámci literárnych festivalov či autorských čítaní a preložili ich do češtiny, nemčiny, francúzštiny, poľštiny, bulharčiny, ruštiny či angličtiny.

Je členom Slovenského centra PEN (2000), bol jeho tajomníkom (2001 – 2004, 2005 – 2008) a predsedom (2008 – 2009), od roku 2012 je čestným predsedom Slovenského centra PEN. V roku 2008 založil pobočku Slovenského centra PEN v Košiciach. Je členom Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov.

Pri príležitosti 20. výročia Slovenského centra PEN ho ocenili ako Čestného člena SC PEN (2010), pri príležitosti 25. výročia SC PEN dostal ocenenie a diplom  za mimoriadne zásluhy (2014).

 

 

Bátorová Mária

Členka výboru SC PEN


Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

*19. október 1950, Trenčín

členka: SC PEN, Klubu nezávislých spisovateľov

Literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská pedagogička.

Profesorka Mária Bátorová je popredná slovenská literárna vedkyňa, ktorá vo svojich monografiách a štúdiách reflektuje problematiku tabuizovaných tém slovenskej literárnej histórie 20. storočia, novou komparatistickou metódou pomenúva miesto slovenskej literárnej moderny v kontexte európskej literárnej moderny a zaoberá sa aj súčasnou slovenskou a nemeckou literatúrou a kultúrou. Knižne mohla publikovať až po roku 1989.Známa je aj ako autorka umeleckej literatúry, v ktorej ako jedna z prvých zobrazila epickým spôsobom udalosti Nežnej revolúcie (november 1989). Diela Márie Bátorovej boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, litovčiny, poľštiny, japončiny, hindi, arabčiny.

Štúdiá a vzdelanie

Mária Bátorová základnú a strednú školu vychodila v Čadci, kde aj zmaturovala (1969). V rokoch 1969 – 1974 študovala germanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite Martina Luthera v Halle v Nemecku (1973/74). Hodnosť doktorky filozofie (PhDr.) dosiahla na Katedre germanistiky FiF UK v Bratislave po rigoróznom pokračovaní roku 1977 (rigorózna práca: Das Leben und Werk von Nelly Sachs – Život a dielo Nelly Sachsovej). Vedeckú hodnosť kandidátky vied (CSc.) obhájila roku 1988 kandidátskou dizertáciou o literatúre a kultúre vojnového obdobia na Slovensku (knižne: Roky úzkosti a vzopätia. Bratislava: Causa editio, 1992). Na docentku (doc.) sa habilitovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici roku 2000 (habilitačná práca: Duchovné konštanty slovenskej literatúry 20. storočia). Vedeckú hodnosť doktorky vied (DrSc.) obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV Bratislava v roku 2001 (doktorská dizertácia – knižne: Jozef Cíger-Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2000; doplnené a prepracované v nemčine: Bátorová, M.: J. Cíger-Hronský und die Moderne. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang Verlag, 2004). Profesorské konanie absolvovala a titul profesorky (prof.) získala roku 2006 na Masarykovej univerzite v Brne (knižne: Bátorová, M.: Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava: Petrus, 2006).

Branislav Slyško

Prezident SC PEN


* 2. júl 1957 Bratislava

 Po ukončení štúdia hudobnej teórie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pôsobil 13 rokov v Slovenskej televízii ako dramaturg, zástupca šéfredaktora, šéfredaktor, programový riaditeľ a producent/vedúci Tvorivej skupiny. Je autorom/spoluautorom scenárov umeleckých aj publicistických TV relácií (Mojich sedem divov, Metronóm, Jazz pre všetkých, Ešte mám v srdci prestávku, Pozvánka na Banket, Scenár tuctového príbehu a ďalších). Popri vysokoškolskom štúdiu a práci v STV publikoval v populárnych a odborných časopisoch (Hudobný život, Populár). Ako člen vrcholového manažmentu Slovenskej televízie získal za koprodukčnú spoluprácu ocenenie MusicTelevisionLondon zlatú LP platňu MTV (1993). Po rozdelení Československa a Československej televízie v pozícii programového riaditeľa spoluvytváral a zodpovedal za nové samostatné programy Slovenskej televízie STV1 a STV2. Pôsobil v medzinárodných porotách televíznych a hudobných festivalov doma aj v zahraničí: Zlatá Praha, Bratislavská lýra, Internationales Schlagerfestival Dresden, International Pop Song Festival Bregenz. Bol členom Slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov /AEJ (1996 – 1998) a Informačnej a komunikačnej sekcie Slovenskej komisie pre UNESCO (1990 – 1993).

V pozícii komunikačného a tlačového tajomníka pomáhal vytvoriť Tlačové a komunikačné oddelenie na Delegácii Európskej komisie v SR, ktorá významne prispela k členstvu Slovenska v Európskej únii. Po vstupe SR do EÚ pôsobil na Zastúpení EK v SR ako tlačový a politický tajomník, zástupca vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku a dočasne bol poverený aj jeho vedením. Európsku komisiu reprezentoval ako člen Pracovného výboru Národnej banky Slovenska pre komunikáciu eura v SR. Bol poradcom predsedníčky vlády SR pre európske záležitosti a zahraničnú politiku na Úrade vlády SR. Následne pôsobil ako tlačový tajomník rektora Univerzity Komenského v Bratislave, kde ho za prínos univerzite v domácom aj medzinárodnom priestore ocenili Bronzovou (2017) a Striebornou medailou UK (2018). Publikoval tiež v časopise Naša univerzita. Ako hobby prednáša „Európsku integráciu a Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ“ na Diplomatickej akadémii – Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika Právnickej fakulty UK.

V súčasnosti sa venuje kinematografii – je členom Odbornej komisie Audiovizuálneho fondu SR a spoluautorom scenára celovečernej filmovej komédie „Šťastné zviera“ (s Jozefom Slovákom, r. 2017).

 

Heriban Jozef

Viceprezident SC PEN


Jozef Heriban

9. júl 1953 Trnava

člen: SC PEN

Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave v roku 1973 ukončil štúdium estetickej výchovy a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vyše desať rokov pôsobil v Slovenskej filmovej tvorbe ako dramaturg, scenárista a vedúci skupiny pre výrobu hraných filmov. Neskôr pracoval ako riaditeľ reklamy a vedúci PR v TV Markíza a riaditeľ vonkajších vzťahov v spoločnosti EuroTel Bratislava. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady SR, pozorovateľom a poslancom Európskeho parlamentu. V rokoch 2006 – 2008 bol riaditeľom marketingu na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. V súčasnom období externe prednáša na Fakulte managementu UK, Filozofickej fakulte UK a venuje sa literatúre.

Knižne debutoval novelou Niekto na mňa stále píska (1996), ktorá získala v roku 1993 v anonymnej súťaži Literárneho fondu 1. miesto. Autorov osobitý humor a schopnosť vytvárať metaforickú líniu rozprávania v nej ozvláštňuje príbeh mladých študentov hudby zo začiatku sedemdesiatych rokov. V nasledujúcej knihe Úspech má srdce žraloka (2007), ktorá zvíťazila v čitateľskej ankete dvojtýždenníka Knižná revue „Kniha roka 2007“, Jozef Heriban svojským rozprávačským štýlom reaguje na najnovšie trendy zo sveta marketingu a PR. Jeho román Intimita vlkov (2008) sa stal hneď po vydaní bestsellerom. Cez dynamické rozprávanie nabité strhujúcou emotivitou v ňom prináša nielen autentickú správu o živote mužov, ale odkrýva aj ich znepokojujúci pocit osamotenia. Jeho voľným pokračovaním je román Posadnutosť (2009). Téma ľudskej intimity je kľúčová aj v románe Ružový trojuholník (2010) a v poviedkovom románe Schovaný, neschovaný, idem (2011), v ktorých autor opäť potvrdil osobitý zmysel pre humor, dráždivú sexualitu a dynamickú naráciu.

Jozef Heriban napísal rozhlasové hry Da capo al Fine (1979), Diagnóza 300 (1980), HAN 82 (1982), Hlasy pre Máriu (1982), Tak sa usmej (1988), Život na 55 minút (1988), Šach (1990), ktoré získali v mnohých súťažiach a na rozhlasových festivaloch významné ocenenia. Boli uvedené v Česku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Rakúsku.

Spolu s Jozefom Slovákom napísal scenár k filmu Utekajme, už ide! (1996), ktorý získal Hlavnú cenu Zlatý prim na 9. Festivale českej a slovenskej filmovej veselohry Nové Město nad Metují (1987), Osobitné čestné uznanie na 25. Festivale českých a slovenských filmov v Bratislave (1987) a bol uvedený na medzinárodných filmových festivaloch v Londýne, Štokholme, Corcu, Vevey (1988), Los Angeles, San Franciscu, Seattle, Washingtone, Viedni, Hong Kongu (1989) a inde. Rovnako s Jozefom Slovákom napísal podľa rovnomennej knihy Ladislava Balleka scenár k filmu Južná pošta (1997), ktorý získal Cenu Československého filmu na 26. Festivale českých a slovenských filmov v Brne (1998).

Je spoluscenáristom a spolurežisérom slovensko-amerického koprodukčného filmu Dávajte si pozor! (1991), ktorý bol ocenený Zvláštnou cenou poroty za najlepší prvý film na 15. MFF Cairo, Zlatou cenou na 25. MFF Houston (1992) a Striebornou cenou na 15. MFF Philadelphia (1993).

Spolu s Jozefom Slovákom a Pavlom Jursom napísal, režíroval a produkoval komediálny televízny seriál Bud Bindi, ktorý získal Zlatú cenu na 28. MFF v Houstone (1995), Striebornú cenu na 39. MFF San Francisco (1996) a Čestné uznanie na 19. MFF Philadelphia (1996).

Following the completion of Conservatory in Bratislava in 1973 he graduated from the Faculty of Philosophy of Commenius University, receiving his Master´s degree in Aesthetics and the Slovak language. Over ten years he worked in the Slovak film industry as a script editor, screenwriter and the Head of the feature films. Later he was the Director of Advertising and Head of Public Relations in TV Markiza, and the Director of Public Relations in EuroTel Bratislava. Between 2002 and 2006 he was a member of the Slovak National Council and an observer and a deputy of the European Parliament. Between 2006 and 2008 he was a Director of Marketing in International film festival Bratislava. At present, he is a lecturer at the Faculty of Management and the Faculty of Philosophy of Commenius University in Bratislava and he devotes his time to literature.

He made his literary début with the novel Somebody is Always Whistling at Me (1996), winning the first place at the Literary Fund annonymous contest. The author´s distinctive humour and capability for metaphorical storytelling add a special spice to the story of young student musicians from the early seventies. The next published book Success Has a Heart of the Shark (2007), which was voted for the „Boook of the Year 2007“ in the reader survey of the biweekly Knižná Revue, Jozef Heriban addresses the latest marketing and PR trends employing his distinctive narration. The novel Intimacy of Wolves (2008) became a bestseller immediately after publishing. Its dynamic story full of riveting emotivity gives an authentic account of men´s life, yet uncovering an alarming feeling of male loneliness. The continuation of the story is captured in the novel Obsession (2009). The theme of human intimacy is central in the novels The Pink Triangle (2010) and Come out, come out, wherever you are (2011). Both books underline the author´s distinctive sense of humour, provocative sexuality and dynamic narration.

Jozef Heriban is a co-author of the films Let´s run, he is coming!, The Southern Post, Island of Long Ears and the TV comedy series Bud Bindi, all of which were awarded at prestigious International film festivals (in Cairo, San Francisco, Houston, Philadelphia). His radio dramas Da capo al Fine, Diagnosis 300, Voices for Maria, HAN 82, Life for 55 minutes, Chess, received a number of awards and were broadcasted in Germany, Italy, Poland, Switzerland, Austria and the Czech republic.

 

Najčítanejšie články

Kde nás ešte nájdete

Pen_international_380x350