Otvorenie festivalu Slovenského centra PEN v Prahe

Slovenské centrum PEN usporiadalo prvý z večerov Festivalu Slovenského centra PEN v Prahe. Prestavili sa Mária Bátorová, prezidentka SC PEN, a Milan Richter, emeritný prezident SC PEN. Ďalší emeritný prezident a akýsi doyen slovenskej prózy Anton Hykisch zaslal aspoň písomný pozdrav, keďže mu zdravotný stav nedovolil pricestovať. Svoju tvorbu predstavil aj básnik Jiří Žáček v pozícii českého partnera. Moderoval Vladimír Skalský, tentoraz najmä ako viceprezident SC PEN. O hudobné vstupy sa postarala slovenská violoncelistka, žijúca v Prahe, Mária Szaniszló Varhoľáková. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. No a prilákal do publika mnoho ďalších vzácnych hostí – hoci predsedu Klubu českých a slovenských spisovateľov, básnika Lubomíra Brožka, prekladateľku do francúzštiny Janu Boxberger či prozaika Jaroslava Čejku alebo dlhý rad germanistov, keďže medzi nich patria aj Mária Bátorová a Milan Richter.

PEN2PEN1PEN3 pen7pen6pen5pen4