POETKA A. VILLAR sa predstaví na Festivale J. Smreka

Annabel Villar je spoluzakladateľka medzinárodnej asociácie básnikov Líceo Poético de Benidorm, čestná členka Severoamerickej akadémie modernej literatúry.

Je riaditeľkou Medzinárodného festivalu poézie Benidorm & Costa Blanca. Vydala štyri zbierky básní, z toho jednu (Meditácia) bilingválne v španielčine a angličtine.

Jej básne preložili do viacerých jazykov a publikovali v mnohých španielskych aj medzinárodných antológiách a literárnych časopisoch.

Villar vizi

 

TRANZIT 2

Život je viac široký než dlhý.
                                    Gregorio Marañón
A nečakane
prekročíme prah.
Na druhom brehu nájdeme
ticho a hodiny celkom pozmenené,
nečas a víchor ustanú,
rozruch a zvuky stíchnu.
Opäť nahí a zraniteľní,
konečne bez batožín a receptov
pôjdeme sami, pretože Cháron
tam nie je, aby nás sprevádzal.
Konečne zmiznú
očakávania a domnienky
a nadíde mier.

 

aa1.Plagát Festival Jána Smreka 2019 - def_Plagát Festi