HAPPYGRAMY

HAPPYGRAMY je názov knihy epigramov od básnika Erika Ondrejičku a ilustrátora Ivana Popoviča. Sú svieže, stručné a s vtipnou pointou. Ako prezradila dvojica autorov, knižná novinka voľne nadväzuje na ich zbierku (e)PIGRAMY, ktorú vydali presne pred desiatimi rokmi. Veselo-smutná knižka HAPPYGRAMY si berie na mušku aktuálne politické a spoločenské problémy, reflektuje ľudské vlastnosti, vzťahy a absurdné životné situácie. Čitateľ v nej nájde 109 ilustrovaných (48-slabičných) epigramov. Novinku vydalo vydavateľstvo Petrus v edícii s názvom DVAJAvJEDNOM a čitateľ si môže vybrať z dvoch verzií obálky.