Stratená flauta pána Ananása

HLUŠÍKOVÁ, M. : Stratená flauta pána Ananása (Albatros, 2019); ilustrácie: Zuzana Danišková, 1. vydanie, 96 str., ISBN 978-80-566-1443-3.

Keď sa drevená flauta s krásnym štíhlym telom a ešte krajším koncertným hlasom stratí a dostane do rúk nahluchlého dedka, zistí, ako beží svet. Nielenže je označená za staré drevo prežraté červotočom, musí čeliť omnoho väčším nebezpečenstvám. Priviažu ju v záhrade o paradajkový kríček. To nie je len snívať o tom, ako raz bude v Indii zobúdzať kobry! Dokáže žiť v úplne inom svete? Pomôže jej nepraktický a zábudlivý koncertný umelec Ananás? Nájde svoju priateľku flautu? Text je určený pre čitateľov vo veku 5-7 rokov.

Marta Hlušíková je viacdomou autorkou, v ostatnom období si všíma najmä problémy a svet dnešného dieťaťa, venovala mu takmer dve desiatky kníh, viaceré boli ocenené Literárnym centrom, slovenskou sekciou IBBY.