SVETLOSTI SABRANJA

Dudaš, Ana: SVETLOSTI SABRANJA, Vyd. MAJDAN, Petrovac na Mlavi. ISBN 978-86-85413-92-6.

V komornej antológii Svetlosti sabranija je v srbskom jazyku sústredená tvorba šiestich slovensky píšucich autoriek zo Srbska a Slovenska. Prekladateľka Anna Dudášová v spolupráci s Vierou Benkovou a Katarínou Pucovskou pripravili výber, biografické, literárne informácie a zjednotili rozsah prezentovanej poetickej tvorby. Autorky Viera Benková, Hana Košková, Zlata Matláková, Ivica Ruttkayová a Etela Farkašová sa v priebehu niekoľkých mesiacov stretajú už v tretej antológii (Korene/Kořeny, Sursum – 2018; Básnici 2018, Spolok slovenských spisovateľov, 2018). Verše prekladateľky Anny Dudášovej vo významnej miere tiež obohatili najnovšiu antológiu. Autorka spolu s Vierou Benkovou žije a tvorí v Srbsku, zvyšná štvorica poetiek na Slovensku. Publikáciu možno vnímať vo viacerých vrstvách. Prvou z nich je určenie identity, ďalšími geografické zbližovanie a nepochybne aj vytváranie ciest a symbolických umeleckých komunikácií. Podľa Zdenky Valentovej-Belićovej, prekladateľky a šéfredaktorky literárneho časopisu Nový život, v ktorom takmer všetky spomenuté poetky svoju tvorbu publikovali, sa hranice kultúry a kultúrneho priestoru v súčasnosti nekryjú s pomedzím etnického a jazykového priestoru, preto, keď hovoríme identita, nemyslíme tým len národnú, myslíme aj na jazykovú, kultúrnu, profesionálnu, osobnú a každú inú. Autorkou rozsiahleho doslovu s hodnotením tvorby jednotlivých poetiek je Slavica Jovanovičová. Výtvarník Slavoľub Miloševič–Caki stvárnil na obálke prírodnú scenériu mlavsko-chomolovskej oblasti. Autorom ústredného motta v antológii je Ivo Andrić.
(Zlata Matláková)