Žena našívajúca záplaty

Žena našívajúca záplaty je treťou zbierkou poviedok Marty Hlušíkovej, ktoré sú často poznačené absurditou situácie, do ktorej sa človek chtiac či nechtiac dostane. Jeho reakcia a konanie nikdy nie sú odtrhnuté od minulosti, vnútorným koreňovým systémom súzvučia s tým, čo bolo a čo často človeka formuje aj proti jeho vôli. Ako píše Etela Farkašová, autorka chce spochybniť pevné hranice medzi veľkými a malými, dokonca banálnymi okamihmi či situáciami ľudského života.

Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2021

viaz., 150 str.

ISBN 978-80-8202-159-5

Vydanie podporilo Slovenské centrum PEN