Pozvánka do Modry na výstavu KAMENNÉ PRÍBEHY

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy projektu „Kamenné príbehy“ Akad. soch. Viliama Lovišku, ktorá sa uskutoční 29. apríla 2017 o 17.00 hod. v Renesančnom mlyne – Sodoma víno, Horná 4 v Modre.

hudobný hosť: Laura Lovišková

„Kamenné príbehy“ je sochársky umelecký projekt Akad. soch. Viliama Lovišku. Spája v sebe výtvarnú a literárnu časť – sochu a báseň. Autor nevytvára len sochy ako objekty estetických vizuálnych odkazov, ale aj ako literárnych odkazov. Kameň – socha ako nosič literárneho diela – básne.

Editorskej časti projektu sa zhostil básnik Erik Ondrejička, ktorý k desiatim kamenným objektom vybral diela deviatich bardov slovenskej poézie: Jána Buzássyho, Rudolfa Dobiáša, Ľubomíra Feldeka, Jozefa Mihalkoviča, Jána Ondruša, Milana Rúfusa, Jána Stacha, Viliama Turčányho a Miroslava Válka. Desiatym dielom je báseň „Lavička z kameňa“, ktorú Ondrejička napísal pre Albína Brunovského.

Výstava projektu „Kamenné príbehy“ v Modre, nie je zavŕšením a prezentáciou finálneho diela. Práve naopak. Je to len začiatok nového príbehu, ktorý sa bude ďalej odohrávať v Malých Karpatoch. Sochy – kamenné objekty označené QR kódom s úryvkom básne budú po skončení výstavy odnesené a umiestnené v prírode Malých Karpát. Veríme, že pri prechádzkach budete pozorní a nájdete tieto príbehy – poéziu v Karpatoch. 

Do 27. mája 2017 môžete vidieť diela v priestoroch Renesančného mlyna – Sodoma víno, Horná 4 v Modre.