Precitnúť: Martin Chudík predstavil svoju tretiu básnickú zbierku

V Zichyho paláci v Bratislave bola uvedená do literárneho života tretia básnická zbierka člena SC PEN, Martina Chudíka s názvom Precitnúť. Stalo sa tak 11. októbra 2018. Vydalo ju Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

Pošteklením básnickej zbierky husím pierkom ju symbolicky pokrstila slovenská poetka a esejistka, Dana Podracká. Husie pierko symbolizovalo i pomyselné krídla, ktoré by mali pomôcť knihe na ceste k čitateľom. Slávnostnosť chvíle podčiarkla Dana Podracká svojou jedinečnou interpretáciou básnického cyklu Precitnúť.

chud2V podaní Martina Chudíka a moderátora podujatia, operného speváka a moderátora Rádia Devín, Petra Cypricha, zazneli viaceré ukážky z novej knihy. Išlo napríklad o sonety zo sonetového venca s názvom Cez kľúčovú dierku.

 Speváčka a poetka Soňa Ferencová okrem svojich piesní na podujatí zaspievala aj zhudobnenú báseň autora (pochádzajúcu z predošlej básnickej zbierky s názvom Cestovný (ne)poriadok).

autori článku: Brigita Lehoťanová, edit

autor fotografií: Pavol Fábry