Prémiu LF za poéziu 2018 získala kniha z vydavateľstva SC PEN

V Zichyho paláci v Bratislave (v stredu 19. júna 2019) odovzdali Ceny Literárneho fondu (LF) za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018. Jednu z prémií za poéziu získala nová kniha básnika Jána Tazberíka s názvom Pasca na svetlo, ktorá vyšla vo vydavateľstve SC PEN. Autorovi srdečne blahoželáme. 

Ocenenia každoročne udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu. O cenách a prémiách rozhodla porota v nasledovnom zložení: Alexander Halvoník (predseda), Štefan Cifra, Erik Markovič, Peter Mišák a Mária Macková. Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili aj riaditeľ LF, Ladislav Serdahély, a podpredseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru, Erik Ondrejička.

 

Ocenená básnická zbierka Jána Tazberíka, ktorá vyšla v SC PEN, pozostáva z 3 častí: Balady a antibalady, Dunajské kamene a z poslednej kapitoly s názvom Pane. Samotnú tvorbu knihy (formou štipendia) aj jej vydanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Obálku a grafickú úpravu navrhol Dušan Babjak. Ilustrácie pochádzajú od svetoznámeho maliara, dizajnéra a grafika Kazimira Maleviča.

Ceny a prémie Literárneho fondu za literárnu tvorbu za rok 2018 sa udeľovali aj v kategóriách: próza, dráma, detská literatúra, literatúra faktu a literárna veda. V Zichyho paláci v Bratislave odovzdal LF aj prémie v rámci Ceny Ivana Kraska 2018,

Cenu a prémie I. Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a Ceny a prémiu I. Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku.

2

zdroj: Peter Prochazka/Ján Tazberík