Reflexia na zbierku básni Moment na Moment

„Moment na moment“ je šifra, do které je zaklet celý náš současný svět. Ten svět „tady a teď“, který zapomíná, co bylo před námi a nechce vědět, co bude po nás. Svět, který vůbec nemá touhu vidět, co je za obzorem našich cest i našeho myšlení.

Divím se tomu, že dneska už se nikdo ničemu nediví – a tak už se také raději ničemu nedivím…

V řekách plavou ryby břichem vzhůru, naše krásné lesy valem mizí, louky a pole se mění ve strašidelné logistické parky, stromy umírají zaživa, nároky lidí na životní úroveň stále stoupají  –  a války se vesele vedou.  Kdekdo válčí s kdekým, jako by nikdo nevěděl, že když už má  člověk válčit, tak jedině sám se sebou za svoje lepší „já“, kterým by se dalo umenšit  světové zlo.

A všechno je, jak to je – a kdekdo si myslí, že to tak má být, že je to v pořádku. Sporé protesty proti devastaci života obecně jsou křikem hluchoněmých, ač by měly být křikem, kterým by se hory opět zazelenaly!

A tak napjatě čekám na každou literární výpověď, ať již poetickou nebo prozaickou, která bude varovná nejen podtextem, ale i nadtextem. Která nejen řekne, jak by to mělo v životě být, ale především, jak to v našem životě ve skutečnosti opravdu je, která bude reflektovat námi vytvořenou skutečnost v jejím dopadu na psychiku a nitro člověka. Ale básníci jsou závodníci v nulté situaci. Snaží se stíhat myšlenku za myšlenkou, asociaci za asociací – bohužel mnozí marně, mnozí nikdy nezvítězí…

A náhle se mi dostane do ruky knížtička, která prostou linií kresby promítnuté do fotografií zbásňuje to, čím dva mně blízcí lidé – Mária a Jozef –  žijí, čeho jsou účastni.  A ukazují, jak v žádné době to člověk nemá lehké… Vytvářejí melancholicko-nostalgický obraz lidské komedie „skrz slzy“.

Mária a Jozef se v básni a fotografii mají k sobě jako Laurin ke Klementovi, Hanzelka k Zikmundovi, Voskovec k Werichovi atd. Mária a Jozef tvoří spojitou nádobu. Fotografie ich syna nejsou doplňkem básní, ale tvoří nedílnou součást díla, stejně jako Mária tvoří nedílnou součást Jozefa a opačně. Jsou to totiž ti „blúznivci, čo uverili láske..“.

Sbírečka je menu pro gurmány. Pro ty zkušené, kteří se už opatrně pohybují v katastru smrti. Pro nás, které si už ta potvora pozoruje, už si nás vyhlíží… Tak emigrovat? Kam? Sám do sebe?

Jediná cesta je do kosmu…

A tak vám  děkuji, Mário a Jozefe, za to, co jste mi sbírečkou řekli, co jste nám dali.

Ma (i za Ji, který též přečetl)

 Marcella Marboe-Hrabincová

Mária Bátorová Moment na Moment. Bratislava: Vyd. SSS 2022. Básnická zbierka z času Covidu ilustrovaná fotografiami Jozefa Bátoru Jr.