Román Stred vyšiel už aj v nemeckom jazyku

20190409_182454Život intelektuálov súčasnej Bratislavy a problémy troch generácií na prahu tretieho tisícročia. To všetko nájdeme v románe Márie Bátorovej s názvom Stred, ktorého preklad do nemčiny predstavili 9. apríla 2019 v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.

Preklad románu vychádza v čase 30. výročia nežnej revolúcie a stále má čitateľom čo povedať. Zaoberá sa totiž viacerými kľúčovými otázkami spoločenského vývinu v zjednotenej Európe.

Potvrdil to aj politológ, profesor Jozef Bátora mladší, ktorý prezentáciu knihy Mitte (Stred) moderoval. Ukážky z nej prečítala sama autorka, literárna vedkyňa, germanistka a slavistka, profesorka Mária Bátorová.

Pôvodný román Stred vydalo vydavateľstvo Ikar v roku 2010. Hoci na prvý pohľad vyzerá ako ľúbostný príbeh, zachytáva najmä politický kontext doby, problémy strednej Európy počas procesu smerovania k demokracii. Prináša svedectvo o súčasnom Slovensku, o formujúcej sa demokracii, ktorá neustále vyplavuje na povrch stigmy minulosti.

Ak by sme pátrali po význame názvu knihy, načrieme aj do filozofie. Ide o pomyselný stred (etickú normu), od ktorého sa Bátorovej hlavné postavy spontánne vzďaľujú a vedome sa k nemu zase vracajú. Lebo práve na takomto princípe stojí podľa autorky rovnováha moderného človeka.