Alner Juraj

PhDr Juraj Alner

*23.7.1937, Kladno, od  roku 1938 žije na Slovensku

člen: SC PEN

Pedagóg, novinár, publicista. 1994 – 2013 generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku, 1993 – 2007 zakladateľ slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov, jej predseda, 2002 – 2004 medzinárodný generálny tajomník.

– 1959 ukončené štúdium slovenského jazyka a literatúry na Vysokej škole pedagogickej a germanistiky na Komenského univerzite v Bratislave,

– 1959 z politických dôvodov pomocný robotník v Krupine, po vojenskej službe stredoškolský učiteľ v Krupine a v Banskej Bystrici,

– 1961 v Banskej Bystrici zakladateľ a vedúci Divadla poézie, spoluzakladateľ Filmového klubu, predseda Krajskej vedecko-metodickej rady pre výchovu umením, v jej rámci mnoho prednášok,

– od 1964 redaktor denníka Ľud, tam neskôr vedúci zahranično-politickej rubriky, zakladateľ prvej rubriky o vysťahovalectve v slovenskej tlači, odborná spolupráca s Maticou slovenskou,

– po invázii na jeseň 1968 odchod do USA,

– po návrate redaktor Výberu, autor prvej slovenskej publikácie o histórii vysťahovalectva z Čiech a Slovenska „Česi a Slováci vo svete“ (hneď po vyjdení náklad cenzúrou zničený),

– 1970 pre ,,antikomunizmus“ a ,,antisovietizmus“ prepustený zo zamestnania a vylúčený zo Zväzu novinárov,

– 1970-1978 robotník – korektor v tlačiarni,

– 1978-1989 knihovník na VŠMU,

– 1984 doktorát na Filozofickej fakulte Komenského univerzity (metodika vyučovania nemeckého jazyka),

– 1985 – 1989 tajomník Československej sekcie Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc,

– v novembri 1989 spolupráca so študentmi a VPN,

– 1990-1991 šéfredaktor denníka Ľud (Čas), člen vedenia Demokratickej strany,

– 1990 spoluzakladateľ a od 1994 do 2013 generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku,

– od 1990 početné prednášky v zahraničí, napr. Berliner Bildungszentrum, Politická akadémia Tutzing, univerzity Buffallo, Augsburg, Fribourg,

– od 1990 množstvo prednášok, seminárov, diskusií na celom Slovensku pre rozličné inštitúcie, o. i. pre žiakov stredných škôl, pre študentov univerzít, pre učiteľov atď.

– 1991-1998 komentátor denníka Národná obroda,

– od 1993 člen Team Europe,

– 1993-2007 zakladateľ a predseda slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov,

– od 1996 čestný člen a councillor Atlantic Association of Journalists & Scholars Pro Europa,

– 1996-2008 každoročne spoluorganizátor a lektor Stredoeurópskeho seminára na Baskickej univerzite v San Sebastian,

– 1997 prednášky Európske integračné procesy na Katedre politológie Trnavskej univerzity,

– 1998-2000 predseda Správnej rady Nadácie pre občiansku spoločnosť,

– 2002 – 2004 Medzinárodný generálny tajomník Asociácie európskych novinárov,

– 2003 – 2007 predseda redakčnej rady časopisu Mosty,

– 2004 – 2007 spolupredseda pracovnej skupiny Národného konventu SR Európske inštitúcie,

– 2006 – 2007 člen riešiteľského tímu Pracovnej skupiny pre jazykovú politiku NK SR, spoluriešiteľ úlohy Jazykovopolitickej stratégie SR ako členského štátu EÚ.

– 2011 – 2013 seminár a prednášky Paneurópa a európska integrácia na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave,

Publikačná činnosť (výber): od 1963 s prestávkou 1970 – 1989 v takmer všetkých slovenských médiách, v zahraničí po 1993 najmä Der Standard a Luxemburger Wort, viaceré odborné príspevky, v období 1970 – 1989 odborné príspevky do zborníkov Matice slovenskej a knihovedných časopisov, redigovanie vedeckých zborníkov VŠMU,

– 1998 – 2007 každoročne spoluautor ročenky Jahrbuch der europäischen Integration (vyd. Institut für europäische Politik Mníchov),

– 1999 knižne Európa pre Slovákov – Slovensko pre Európu,

–  2000 knižne Ľudská stopa (zbierka básní), Zrod cely (prózy) a i.

– 2003 o. i. brožúra Slovensko v Európe,

– 2005 spoluautor knihy Ostdeutschland war nie etwas Natürliches (Parthas Berlin),

– 2005 Richard Coudenhove-Kalergi: Paneuropa. Preklad (Úrad vlády SR),

– 2007 Škola v Európe – Európa v škole; učebný text pre stredné školy,

– 2008 kniha Židovský rok a iné eseje (Adora Lingua Bratislava),

– 2010 kniha Švajčiarske deti (Elán Bratislava, 195 s.),

– 2011 kniha Slovenské pohľady na Židov… (Adora Lingua Bratislava, 595 s.),

– 2014 Hans-Peter Schwarz: Konrad Adenauer (KAS Bratislava, 199 s.),

– 2014 spoluautor zborníka Desať rokov v Únii. Slovenská a česká cesta. (IVO Bratislava).

 

Ocenenia

– 1996 Slovenská novinárska cena Literárneho fondu,

– 1997 strieborná medaila prezidenta Michala Kováča,

– 1998 Európska novinárska cena,

– 2011-  čestný medzinárodný generálny tajomník Asociácie európskych novinárov,

– 2015 Ordre de officier de legion d’honneur (Francúzsky Rad čestnej légie, stupeň „dôstojník“.

_____________________________________________________________________________________

Juraj ALNER

 

 • Born 1937, Kladno, Czechoslovakia, now Czech Republic.
 • Living in Slovakia since 1938.
 • 1955-59 University studies, pedagogic, Slovak and German studies, graduated at the Comenius University Bratislava (PhDr).
 • 1964 – 1968 editor of daily Lud.
 • 1969 author of the first publication on the history of emigration by Slovaks and Czechs, which was immediately stopped in distribution by communists.
 • 1970-1989 released from his job as ,,anticommunist“, not allowed to publicise.
 • November 1989 working together with the Students Committee and the ,,People against Violence“ during the revolutionary movement.
 • 1990-91 editor in chief in daily Čas (Time).
 • Since 1990 frequently giving lectures abroad (history and politics of Slovakia and Central Europe, f. e. Berliner Bildungszentrum, Universities Augsburg, Buffalo, Fribourg, San Sebastian.
 • 1991-1998 editor of daily Národná obroda (interior affairs, integration);
 • since 1993 Team Europe member (EU) and president of the Slovak section of the Association of European Journalists.
 • 1994-2012 Secretary general of the Paneuropean Union Slovakia.
 • 1997/98 lecturer at the University Trnava (European Integration).
 • 2002-2004 Secretary general of the Association of European Journalists.
 • 2005-2008 Cochairman of the Working Group European Institutions and member of the task group European Languages in the Slovak National Convention.
 • Publications (Selection)
 • A lot of Articles in Slovak, German etc. Newspapers, Journals and Year-books since 1964. Slovak publications about Slovakia and EU etc.
 • 1998 – 2007 coauthor of Jahrbuch der europäischen Integration (Institut für europäische Politik München).
 • 1999 publication Európa pre Slovákov (Europe for Slovaks).
 • 2000 Genesis of the Ward (Novels), A Human Path (Poetry).
 • 2005 coauthor of the book Ostdeutschland war nie etwas Natürliches (Parthas Berlin).
 • 2005 Richard Coudenhove-Kalergi: Paneuropa. Translation (Governmental Office Bratislava).
 • 2007 Škola v Európe – Európa v škole; (School in Europe – Europe at School), Schoolbook, Bratislava.
 • 2010 coauthor of the book Kde sme? Mentálne mapy Slovenska (Where we are? Mental Maps of Slovakia) IVO, Kalligram Bratislava.
 • 2011 the book: Slovenské pohľady na Židov (The Slovak view on Jews) Adora Lingua Bratislava;
 • 2014 the book: Hans Peter Schwarz: Konrad Adenauer, translation from German to Slovak). Hlbiny Bratislava;
 • 2014 Ten Years in the Union. Slovak and Czech Path. Coauthor. IVO Bratislava.
 • Awards:
 • Slovak journalist Award 1996;
 • 1997 awarded by Silver Medal of the President of the Slovak Republic.
 • 1998 European Journalism Prize.
 • 2011 International honorary secretary general of the Association of European Journalists.
 • 2015 Ordre de officier de legion d’honneur (France).