Bojničanová Renáta

Narodila sa v Trnave. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Complutense v Madride a obhajobou práce La figura del bandolero en la literatura oral eslovaca y catalana získala titul doctor (PhD.) v odbore slavistika. V súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského, kde prednáša predmety španielskej a hispanoamerickej literatúry, teória a prax prekladu a teória literatúry. V roku 2017 sa habilitovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského s prácou Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth (Bratislava, Vydavateľstvo UK, 2015).

Venuje sa výskumu hispánskej literatúry a slovenskej literatúry v komparácii. Publikovala vyše desať knižných monografických prác a vyše sto vedeckých a odborných článkov a koordinovala rôzne kolektívne zborníky v odbore hispanistika a slavistika.

Okrem toho sa venuje aj prekladu zo španielčiny aj do španielčiny a ojedinele aj z katalánskeho jazyka do slovenčiny. V spolupráci so španielskym slavistom Salustiom Alvaradom preložila do španielčiny viacero slovenských a slovanských autorov, akými sú diela Martina Kukučína, Janka Jesenského a dôležité zakladajúce diela slovanskej písomnosti: Život Cyrila a Metoda, Proglas, Pochvala Cyrilovi, Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi, básnickú skladbu Azbučná modlitba a spis O písmenách mnícha Chrabra.

Literárny debut Kolovrat (Bratislava, vydavateľstvo SSS, 2018) vyšiel s veľkým oneskorením v porovnaní s obdobím vzniku rukopisu. Dielo reflektuje situáciu vykorenenosti človeka vo svete a v živote a jeho podloží znejú základné otázky o zmysle ľudskej existencie. Literárnu tvorbu chápe autorka ako komplementárnu činnosť k jej vedeckej a prekladateľskej činnosti.