Brendza Boris

Mge. Boris Brendza

*2. február 1979, Bratislava

člen: SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov

básnik, publicista, redaktor, šéfredaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, vysokoškolský pedagóg (odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave), viceprezident Slovenského centra PEN, člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, člen redakčnej rady časopisu Slovenské Pohľady, managing editor vedeckého magazínu FMK – EJMAP, člen redakcie umeleckého almanachu FMK – Muuza, člen Výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru LF.

V roku 2007 absolvoval magisterské štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2011 svoje univerzitné vzdelanie rozšíril získaním akademického titulu PhD. Žije v Bratislave.

Básne a tvorbu publikoval v Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Kysuckých novinách, Národnej osvete či v českých periodikách Psí víno a Obrys – Kmen. Boris Brendza sa ako porotca pravidelne zúčastňuje rôznych podujatí pre debutujúcich básnikov a prozaikov. Je spoluautorom myšlienky založenia súťaže pre mladých poetov – Cena Rudolfa Fabryho. Jeho básne boli preložené do angličtiny, francúzštiny a poľštiny.

 

Vydal básnické zbierky:

Obrazce, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (2000)

Mesačné hodiny, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (2002)

Poď ďalej a povedz!, Vydavateľstvo Matice Slovenskej (2006)

Ochutnať z plameňa, Vydavateľstvo IKAR (2014)