Chudík Martin

Martin Chudík

 12. január 1988, Bratislava

člen: SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov

Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za svoju básnickú tvorbu bol ocenený v mnohých literárnych súťažiach ako napr. Cena Rudolfa Fabryho, Literárny salón Trnava, Literárne Šurany, O Cenu slovenského učeného tovarišstva, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka a mnohé ďalšie. V roku 2012 sa stal laureátom Wolkrovej Polianky, najstaršej literárnej súťaže v poézii na Slovensku. Svoje básne publikoval v literárnych periodikách RAK, Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Divoké víno či v prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský a tiež boli prezentované aj v rozhlase, na rádiu Regina a Devín. Knižne debutoval v roku 2013 básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov), ktorá získala Cenu Ivana Kraska za najlepší debut autorov do 35 rokov a druhé miesto v ankete Knižnej revue – Debut roka 2013. Koncom roka 2015 vydal druhú básnickú zbierku s názvom Cestovný (ne)poriadok (VSSS), ktorá bola nominovaná na Cenu Spolku slovenských spisovateľov za rok 2015 v kategórii poézia. V roku 2015 napísal text k piesni, ktorá sa stala oficiálnou piesňou pre Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. V súčasnosti sa venuje literárnej recenzistike. Je autorom hodnotiacej štúdie slovenskej debutovej poézie 2015 s názvom Poetické identity, ktorá vyšla ako príloha v Knižnej revue. Je členom Slovenského centra PEN, Spolku slovenských spisovateľov, redakčnej rady časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, zakladajúcim členom neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom internetového magazínu iLeGaLiT. Okrem poézie sa zaujíma o fotografovanie a hru na gitare. Žije a tvorí v Bratislave.