Čičmanec Ivan

  1. augusta 1942 Bratislava.

Študoval na Stavebnej fakulte STU, po odchode do emigrácie študoval ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu na univerzite v Osle. Publicistické príspevky na kultúrne témy publikoval od konca 70. rokov v nórskej, českej a slovenskej exilovej tlači, neskôr aj v literárnych časopisoch na Slovensku (Literárny týždenník, Romboid, Slovenské pohľady, Tvorba a i.).

Na Slovensku debutoval knihou gnostických meditácií V ohnisku neprítomnosti (2005), nasledovala zbierka poviedok Vzdychy a údery (2011), kniha esejí a literárnych štúdií Krehké čaro disonancií (2012) a novela Bratislavský satyr (2015). V r. 2013 mu vyšla zbierka básní Fialová hudba. V r. 2019 vydal knihu článkov, úvah, esejí, krátkych próz a básní v próze Z večerných kontemplácií. Slovenské centrum PEN vydalo v r. 2019 jeho knihu esejí Život je len chodiaci tieň.

Do nórčiny spolupreložil antológiu slovenských nadrealistov a výbery z básní J. Buzássyho, J. Ondruša, I. Kupca a M. Richtera, do slovenčiny preložil výbery z poézie viacerých nórskych básnikov.

            Ocenenia: Cena P. O. Hviezdoslava 2013 za preklady slovenskej literatúry do cudzích jazykov, Prémia Literárneho fondu 2014 za knihu Fialová hudba.