Farkašová Etela

Etela Farkašová

*5. október 1943, Levoča

Takmer štyri desaťročia pôsobila ako vysokoškolská pedagogička na Filozofickej fakulte UK, v r.1994/95 ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity, od r. 2010 sa venuje iba literárnej tvorbe. Vydala šestnásť prozaických kníh, napr.: Reprodukcia času, Nedeľné fotografie, Deň za dňom, Stalo sa, Fragmenty/s občasnou túžbou po celostnosti, Káva s Bachom, čaj so Chopinom, Pláne približne zapamätaného, Na rube plátna, Scenár. Je autorkou piatich kníh esejí, napr.: Etudy o bolesti a iné eseje, Čas na ticho, Paralely a prieniky, a šiestich zbierok poézie, napr.: Na rube času, Opretá o ticho, Medzi záhradou a básňou, Načúvam ránu, S predtuchou svetliny, štyri v spoluautorstve: s ruskou poetkou Táňou Kuzovlevovou Súradnice príbuznosti /Koordinaty rodstva), s Vierou Benkovou v srbčine U zatišju sna a Lišćce na vetru, s českou poetkou Milenou Fucimanovou zbierku Cesty. V r. 2016 vyšiel profilový výber z jej prozaickej a esejistickej tvorby Obloha plná odlietajúcich vtákov. Je spoluzostavovateľkou domácich a zahraničných antológií. Jej texty sú preložené do viacerých jazykov. Na základe jej novely Priateľstvá padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, SC PEN a Österreichischer Schriftsteller/Innenverband.

Ocenenia: Cena SC PEN, Cena SSS, Cena Anasoft litera, Krištáľové krídlo, Cena Bibliotéky, Zlatý rad za zásluhy o Republiku Rakúsko, Cena predsedu NR SR, prémie Literárneho fondu a iné.