Herec Ondrej

Ondrej Herec

*7.7.1944

člen: SC PEN

Člen vládneho výboru Rady Európy pre Európsku soc. chartu, člen Rady riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum pridruženého k OSN, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov ÚSRSVT SR. ST FF UK Bratislava, sociológia 73.

Nakladateľský redaktor, výskumný pracovník, tlmočník, ved. odd. multilaterálnej spolupráce Ministerstva práce a soc. vecí SR, riaditeľ sekcie zahraničných vzťahov Združenia miest a obcí Slovenska.

ZÁUJMY cestovanie v zahraničí. Nie je a nikdy nebol členom žiadnej politickej strany.

DIELO vyše 30 výskumných prác a štúdií v oblasti sociálnej politiky a sociológie kultúry, orientácia na teoretické a koncepčné otázky z hľadiska medzinárodnej komparácie.

Vplyvom povolania – sociológa – nachádza v SF prevažne varianty moderných sociálnych utópií, nové videnie sveta. O fandome sa dozvedel od Vlada Srpoňa 86, prednášky na conoch, najobľúbenejší con Dracon, člen poroty CKČ a predseda poroty Ceny G. Reussa, 89 zakl. člen SAF, 90 zakl. člen SSAF, od 94 predseda SSAF-u, 96, 98 zostavovateľ zborníka Krutohlav, lektor Workshopu.

VÁŽÍ SI C. Biedermannovú, M. Dubnického, D. Kostovského, V. Kvasnicu, O. Neffa, F. Novotného, J. Maxona, P. Mikuláštíka J. Pavlíka, Z. Rampasa, J.Tomana a niektorých mladých autorov, ktorých neuvádza, aby predčasne nespyšneli. DÍLO r. 81 inicioval a s Lýdiou Vadkerti-Gavorníkovou sa podieľal na zostavení tematického čísla Revue svetovej literatúry 7/81, azda prvého slovenského almanachu svet. SF, v kt. uverejnil štúdiu Od Ikara po robota, autor. a prekl. spolupráca s RSL, články a recenzie, lektorovanie pre viaceré nakl., 86 stanica Devín vysielala 10-dielny seriál Vstupenka do súčasnosti o súč. svet. SF, 89 a 90 zostavovateľ a spoluautor magazínu SF 01 a SF 02 v nakl. Smena spolu s Jánom Tazberikom, eseje o svet. SF Cyberpunk, O láske a smrti, Fantastika a realizmus, Pocit zázraku, Utópia Star Treku ai. 99 cena Národného osvetového centra za výrazný prínos k rozvoju teórie a kritiky fantastickej literatúry na Slovensku.