Ján Podmanický

Dátum a miesto narodenia: 17. máj 1977, Čadca

Stav: ženatý, 3 deti

Bydlisko: Stará Bystrica č. 515, 023 04  Stará Bystrica

Kontakty: Adresa pracoviska:

Obecný úrad Stará Bystrica č. 537

023 04  Stará Bystrica

mobil: 0905 498 904

e-mail: janpodmanicky@starabystrica.sk

Vzdelanie: ZŠ Stará Bystrica (1983 – 1991)

Gymnázium Veľká Okružná, Žilina (1991 – 1995)

Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká

Fakulta UK Bratislava – Teologický inštitút Nitra

(1995 – 2002) – Mgr.

Filozofická fakulta Katolícka univerzita Ružomberok

– rigorózne konanie (2004) – PhDr.

Právnická fakulta UMB (2007) – Mgr.

Právnická fakulta UMB (2007) – JUDr.

Fakulta práva Paneurópska vysoká škola Bratislava (2014) –                                                                 PhD.

Publikácie a knižná tvorba:               Stará Bystrica a okolie (spoluautor)

  1. vydanie: Print-servis, Bratislava, 1998;
  2. vydanie: Slovakia Art Plus, Stará Bystrica 2016; Cena: Obecná monografia roka, Matica slovenská 1999

Povesti rieky Kysuce (Vzlet, Čadca, 2000)

Za oponou kysuckých dejín (Print-servis, Žilina 2002)

Kysucké povesti

  1. vydanie: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2002;

Cena: Bibiana, najlepšia detská kniha zimy 2002

  1. vydanie: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2017;

Muž, ktorý sadil knihy (Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2021)

Cena: Kysucká knižnica v Čadci, Kniha Kysúc 2021

Prorokov hriech (Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2022)

 

Členstvo: – člen Spolku slovenských spisovateľov

– predseda Kysuckého kultúrneho kruhu (1999-2003)

– člen celoslovenského Výboru Matice slovenskej (2000-2004)

– predseda výboru NR SR pre sociálne veci (2012-2016)

Profesijné zaradenie:  – starosta obce Stará Bystrica (od 2003)

– predseda Združenia miest a obcí Kysúc (2004)

– poslanec Žilinského samosprávneho kraja (od 2005)

– poslanec Národnej rady SR (od 2006)

Ocenenia:   – bronzová medaila Matice slovenskej za literárnu

a kultúrnu činnosť (2004)

  • ocenenie Osobnosť Kysúc 2010, Kysucká kultúrna nadácia
  • ocenenie Starosta Slovenska 2012, Slovakregion