Grupač Marián

Narodil sa 15. 1. 1973 v Čadci.

V rokoch 1987 – 1991 študoval na gymnáziu V. P. Tótha v Martine, v rokoch 1991 – 1993 na Strednej zdravotnej škole v Bratislave, v období 2004 – 2009 na Žilinskej univerzite, Fakulte humanitných vied, v odbore: Dokumentácia kultúrneho dedičstva.

Od roku 1993 do 1995 pracoval ako ošetrovateľ, od 1995 do 2012 ako zdravotnícky záchranár. V roku 2010 pôsobil ako člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu. Od roku 2011 do 2018 bol zamestnaný ako vedecký pracovník v Slovenskom literárnom ústave MS v Martine, od roku 2013 ako riaditeľ. Od roku 2012 pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte humanitných vied, Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva, do roku 2015 ako interný doktorand, v súčasnosti ako docent a vedúci Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva . Je členom Slovenského syndikátu novinárov. Žije v Žiline a v Čadci.

Prvé básne a prózy publikoval v literárnych časopisoch Dotyky, Romboid, Slovenské pohľadyLiterárny týždenníkLiterikaSlovak Literary ReviewPravdaSme plusKnižná revuePsí víno (Česko), Springboard (Veľká Británia), Forum (Mesačník literárneho oddelenia Chorvátskej akadémie vied a umení), World Literature Today (A Literary Quarterly of the University of Oklahoma, Norman – OklahomaSpojené štáty americké a i..), v zborníkoch Správna chvíľa a Úpätím času (oba 1998), prezentoval sa na literárnych súťažiach (Literárne ŠuranyLiterárna SenicaRubato a i.).

Knižne debutoval v roku 1998 zbierkou básní Cudná noc v Paríži, v oblasti prózy knižne debutoval v roku 2000 zbierkou krátkych próz Z podkrovia Európy. Svoju tvorbu publikuje i vo vysielaní Slovenského rozhlasu (poviedky, rozhlasové hry, reportáže…) a niektoré jeho básne zhudobnila hudobná skupina Arzén, napísal niekoľko textov aj pre punkovú skupinu Tri groše. Jeho literárna tvorba bola preložená a časopisecky publikovaná v anglickomnemeckompoľskomtalianskomchorvátskom, slovinskom, bulharskom a maďarskom jazyku. V roku 2007 vyšla v univerzitnom vydavateľstve sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (Bulharsko) bulharská mutácia jeho zbierky poviedok Z podkrovia Európy. (Ot tavana na Evropa).

V oblasti literatúry faktu sa profesionálne venuje výskumu a publikačnej činnosti v oblasti médií, etiky mediálnej produkcie a literatúry.