Skalský Vladimír

Narodený 26. 4. 1972 v Prešove

Vzdelanie:

Mgr. Univerzita Karlova v Prahe, , Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor teoretická fyzika (1995)
Gymnázium na ul. T. Ševčenka Prešov (dnes gymnázium J. A. Raymana Prešov) (1990)

Verejná činnosť – výber:

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

 • predseda (od 2006 – štvrté funkčné obdobie v rade)

Slovenský dom v Prahe

 • autor ideového zámeru, realizátor projektu odkúpenia a rekonštrukcie objektu, od otvorenia v roku 2014 riaditeľ

Rada vlády ČR pre národnostné menšiny

 • člen (2004-1012, od 2020 znovu)
 • podpredseda (2005-2008)
 • podpredseda Výboru pre dotačnú politiku (od 2022)

The Europeans Throughout The World, Brussels

 • člen výboru (od 2007)
 • viceprezident (od 2009)

Rada vlády SR pre kultúru

 • člen Výboru pre kultúrno-osvetovú čnnosť (od 2013)

Slovensko-český klub

 • štatutárny 1. podpredseda (od 1996)

Slovenský literárny klub v ČR

 • predseda (od 2018)
 • výkonný podpredseda (od 2001-18)

Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR

 • zástupca šéfredaktorky (od 1996)

Zrkadlenie-Zrcadlení, česko-slovenská literárna revue

 • šéfredaktor (od 2004)

Český a slovenský svet, internetový denník krajanov

 • šéfredaktor (2001-2007)

Friendly European Center Against Expulsion

 • viceprezident (od 2008)

Jánošík & Ondráš Folk Fest Vychylovka

 • riaditeľ (od 2013)

Podiel na projektoch – výber:

sieť festivalov Dni slovenskej kultúry v ČR (od 1998)
Visegrad – Terra Interculturalis, medzinárodný projekt venovaný menšinám (2004-2010)

ČeskoSlovenská scéna (od 2000)
Café Teatr a Café Galerie Černá labuť (2001-2008)
medzinárodná detská vedomostná súťaž Eurorebus (od 2001)
medzinárodný literárny projekt Stredoeurópania v strednej Európe (2003)
200 rokov slovenského výtvarného umenia (2005)
Literárna súťaž Jána Kollára (od 2005)
Charta 77 a Slováci (2007)
Projekt Vagón (2008)
Medzinárodné centrum Doubice (2008-10) 

Členstvo a ocenenia – výber: 

Člen Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov

Podpredseda poradného zboru Matice slovenskej pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Osobnosť neziskového sektoru ČR (2005)
Jungmannova medaila za medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry (2010)
Cena Asociácie veteránov Slovenska – za spoluprácu na projektoch rozvojovej pomoci v krajinách, kde pôsobili slovenskí vojaci a kde žijú slovenské komunity (2015)
Strieborná plaketa Matice slovenskej (2019)
Cena Obce spisovatelů za prínos k zbližovaniu českej a slovenskej kultúry (2022)
Identifikačný kód Slovenska (2022)
Zaslúžil sa o štát (2022)

Zlatá medaila Alexandra Dubčeka (2023) 

Autor kníh esejí, zbierok básní, kníh rozhovorov, redaktor cca 30 kníh, autor viac než 2000 novinárskych článkov, spolupráca s Českým rozhlasom, scenáristická a komentátorská spolupráca s Českou i Slovenskou televíziou