Richter Milan

Milan Richter, prezident SC PEN

*25. 7. 1948 Bratislava

Člen: SC PEN, Klub nezávislých spisovateľov

Vyštudoval nemčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1972 – 1981 pracoval ako vydavateľský redaktor, potom sa venoval literatúre a umeleckému prekladu profesionálne, v rokoch 1993 – 1995 bol chargé d’affaires Slovenska v Nórsku a na Islande. V rokoch 1995 – 2002 pracoval v Literárnom informačnom centre v Bratislave. Roku 2001 založil vydavateľstvo MilaniuM. Vydáva v ňom najmä poéziu svetových básnikov a súborné dielo Milana Rúfusa, ale aj inú pôvodnú slovenskú tvorbu. Je členom Klubu nezávislých spisovateľov, členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung, členom korešpondentom Európskej akadémie poézie, členom Akadémie B. Björnsona v Nórsku, prvým viceprezidentom WAAC (Svetovej akadémie umenia a kultúry) so sídlom v Kalifornii, USA. V roku 2000 založil Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, ktorého je riaditeľom. Žije v Dunajskej Lužnej.

Zobraziť všetko

Poézia

Poďte, vyrážame!

Večerné zrkadlá (1973)

Korbáče (1975)

Peľ (1976)

Bezpečné miesto (1987)

Korene vo vzduchu (1992)

Spoza zamatových opôn (1997)

Anjel s čiernym perím (2000)

Vo mne zbúraný chrám (2002)

Dráma

Kafkov druhý život (2006)

Z Kafkovho Pekloraja (2006)