Švenková Viera

*03.11.1937, Poprad

Viera Švenková sa radí medzi významné reprezentantky slovenskej poviedkovej tvorby. Narodila sa 3. novembra 1937 v Poprade. Po absolvovaní FFUK v Bratislave (1960) pracovala vo viacerých literárnych časopisoch a vydavateľstvách. Vydala dvadsiatku kníh, zväčša tematicky ukotvených v tatranských horách, z toho desať zbierok poviedok. Mnohé poviedky vyšli v zahraničných antológiách a časopisoch, a to v prekladoch do jedenástich jazykov. Zbierka mini-esejí Rýchlokurz sebaobrany vyšla v štyroch vydaniach a v českom preklade. S úspechom sa stretol aj päťdielny seriál O múdrej Aničke, určený predškolákom.