Tomašovič Pavol

Pavol Tomašovič (1964) – spisovateľ, publicista a novinár, člen Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov, publikuje od roku 1992. Bol členom viacerých redakčných rád a kultúrnej rady TTSK, od roku 1997 do roku 2016 šéfredaktorom a tvorcom miestneho časopisu v Trnave Novinky z radnice. Dlhodobo pracuje v samospráve a podieľa sa na kultúrnych a spoločenských podujatiach. Napísal a publikoval viac ako 300 autorských článkov, zamyslení, recenzií a odborných príspevkov. V roku 2007 vydal generačný román mapujúci zmenu spoločenských pomerov s názvom Nič v krajine nikoho (SSV, 2007), ktorý ocenili čitatelia Knižného revue druhým miestom v súťaži debut roka. V ďalšej knihe s názvom Bezčasie (SSV, 2010) ponúka zbierku poviedok reflektujúcich súčasnú dobu, pričom  zbierka je aj poctou slovu a knihe, ako to autor zdôrazňuje najmä v poviedke Kniha života. Tretia zbierka s názvom Presahy (SSV, 2013) je charakteristická odkrývaním často prehliadaných rozmerov života a na pomerne malom priestore ponúka množstvo pozoruhodných podnetov. Najnovšia kniha Pavla Tomašoviča s názvom Most ponad čas prináša nielen podnetné čítanie, ale vytvára aj pomyselný oblúk, ktorý autor naznačuje prostredníctvom troch literárnych pozorovateľov sveta – R. Musila, F. Kafku a M. Kunderu. Ide o myšlienkové premostenie, ktoré pomáha odkrývať dôvody dnešnej krízy i celkovej spoločenskej situácie. Zostavil a v rámci KPT vydal dva zborníky textov z podujatí Trnavská poetika (2016, 2017), ktorého bol spoluorganizátor a spoluautor. Autorsky sa podieľal na viacerých kultúrnych programoch v meste, ktoré aj moderoval či spoluorganizoval, hlavne v oblasti literatúry a hudby. Je predsedom občianskych združení Klub priateľov Trnavy a PRO Trnava.